3.10.14

Mindfulness net zo effectief als cognitieve gedragstherapie

Stress is een belangrijke oorzaak van het krijgen van een burnout.
en depressieve klachten.
Wil jij een eind maken aan je stress, meld je dan hier aan!
Mindfulness blijkt bij mensen met diabetes net zo effectief tegen depressieve klachten te zijn als de algemeen geaccepteerde cognitieve gedragstherapie. In haar proefschrift vergeleek psychologe Annika Tovote van de Rijksuniversiteit Groningen de effectiviteit van mindfulnesstraining met cognitieve gedragstherapie. Dit is een van de eerste onderzoeken waarin beide therapieën met elkaar vergeleken zijn. 

Sinds dit jaar vergoeden Nederlandse zorgverzekeraars mindfulnesstrainingen alleen nog voor depressies die al een aantal keer teruggekeerd zijn. Dit omdat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing zou zijn voor de effectiviteit van mindfulness. Cognitieve gedragstherapie wordt wel vergoed. 

Tovote vindt deze beslissing van minister Schippers slecht onderbouwd:"Er is een toenemend aantal, goed opgezette studies dat aantoont dat mindfulness behulpzaam is voor diverse groepen mensen met lichamelijke of psychische klachten."

Omdat diabetes hoge eisen stelt aan de patiënt wat betreft leefgewoonten en structuur, zijn diabetici extra vatbaar voor depressieve stoornissen. Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak als gemiddeld last van depressieve klachten. Depressieve klachten leiden vaak tot minder bewegen en het niet goed onder controle krijgen van de bloedsuikerspiegel. Zo kunnen depressieve klachten ernstige verdere gezondheidsschade veroorzaken. Het belang van een effectieve belang is dan ook groot. 

Mindfulness en cognitieve gedragstherapie bestrijden allebei de negatieve gedachten die bij een depressie de overhand hebben. Bij cognitieve gedragstherapie leert de patiënt die kritisch te beschouwen en er nieuwe gedachten tegenover te zetten. Bij mindfulness staat acceptatie voorop. De negatieve gedachte is er wel, maar de patiënt leert dat hij er niet altijd direct iets mee hoeft. Hij leert, met meditatietechnieken, om meer in het 'hier en nu' te leven. Zo neemt de kans af dat hij in gepieker over het verleden of de toekomst belandt.
Uit het onderzoek van Tovote blijkt mindfulnesstraining net zo effectief als cognitieve gedragstherapie. De deelnemers van de therapiegroepen lieten via vragenlijsten weten dat hun klachten na afloop duidelijk waren afgenomen, terwijl die voor patiënten uit een controlegroep nog steeds bestonden. Een follow-up na negen maanden liet zien dat de resultaten aanhouden. 

Kom zelf maar ervaren wat mindfulness voor jou kan betekenen. Je kunt je HIER aanmelden voor een workshop. Aanstaande maandag is er een ingelaste workshop Leven zonder stress. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: