17.10.14

De ultieme vorm van #loslaten

De werkelijkheid zien zoals die is, zonder er iets aan te willen veranderen, maar beseffen dat alles precies zo is als het nu moet zijn, dat is de ultieme vorm van accepteren.
Pas als je de omstandigheden accepteert zoals ze zijn,
pas dan gaan er dingen veranderen.

Accepteren wat er is, is gewoon een ander woord voor loslaten.

Wil je dit leren?
Dat kan!

Op 31 januari is er een workshop #Loslaten bij de Academie voor Natuurgeneeskunde. 's Morgens benader ik het onderwerp vanuit de mindfulness, 's middags vertelt Wiet van Helmond wat de energie van edelstenen voor je kan betekenen als het om loslaten gaat.

Wil je meer lezen over mindfulness of tips krijgen hoe je mindful kunt leven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief: http://ymlp306.net/xgjwyeeugmgj


    

15.10.14

Loslaten is een beetje toveren

Samen met Wiet van Helmond verzorg ik 31 januari een themadag over loslaten.

Wiet legt uit hoe de energie van edelstenen ons kan helpen bij het loslaten. Ik benader het onderwerp vanuit de mindfulness.

Aanmelden kan hier!

Ik heb al vaker over loslaten geschreven en gaf een van mijn eerdere blogs als titel mee:

Loslaten is het toverwoord!

Want loslaten is een beetje als toveren! Waarom? Omdat loslaten klinkt als iets wat je kunt of moet doen, maar zolang je dat nog doet, heb je NIET losgelaten.

Loslaten is gewoon een ander woord voor accepteren. Wil je weer je aandacht vrij in kunnen zetten dan is dat het allerbelangrijkste.

Zolang je aandacht nog helemaal bij het onderwerp is, bij dat wat jou dwars zit of bezighoudt, gaat loslaten niet.

Daarom wil ik dit stukje afsluiten met een advies van Eckhart Tolle over hoe acceptatie, en daarmee loslaten, werkt.

Acceptatie

Eerst accepteren, dan pas handelen

Hoe het huidige moment er ook uitziet,

Accepteer het alsof je ervoor gekozen hebt.

Werk altijd mee met wat er is, nooit tegen!

Dit zal op wonderbaarlijke wijze je hele leven veranderen

Vrij vertaald naar Eckhart Tolle

Aanmelden kan nu al!
13.10.14

Het gezicht van angst

Angst is als duisternis!

Besef jij wel wat angst is, hoe angst eruit ziet en hoe je je van angst bevrijdt? Nee?
Lees dan eens het onderstaande.

Net zoals duisternis kun je angst niet 'verwijderen'.
De enige manier om duisternis aan te pakken is door het licht te laten worden.
Als je wilt dat het donker wordt, doe je het licht uit,
als je wilt dat het licht wordt, doe je het licht aan.

Zo gaat het ook met liefde.
Zie liefde maar als licht en angst als duisternis.
Zolang je door angst wordt beheerst, kom je nooit tot een oplossing.
Net zoals met duisternis, kun je ook niet met je angsten in gevecht gaan.
Het enige wat er dan gebeurt is dat je doodmoe wordt omdat je strijdt met of tegen iets dat in wezen niet bestaat.
Want duisternis en angst bestaan alleen maar als jij het licht niet aandoet, als jij niet vanuit liefde leeft.

Daarom.... maak van je angst geen probleem.
Geef jezelf niet op de kop als je angst voor het een of ander op voelt komen.
Want….
het gaat om liefde (compassie kun je ook zeggen en dan compassie met name voor jezelf), niet om angst.

Daar kun je direct iets aan doen.
Leef vanuit compassie!
Door met compassie voor jezelf en de ander te leven, kun je vanuit liefde leven.
En hoe meer liefde en compassie je voor jezelf en de ander hebt, des te meer wordt het!

Hoe je dat doet?
Door de stilte op te zoeken, je af te zonderen en de prikkels van buiten te vermijden.
Het kan ook door de natuur in te gaan.


Maar misschien is nog wel het meest praktische een workshop volgen.
Daar leer je eenvoudige technieken die je direct in je dagelijks leven kunt toepassen. Gewoon tijdens je werk, in de bus, trein of auto.
Het is maar wat voor jou de meeste zoden aan de dijk zet en het beste werkt!
Mijn cursist gaf ik het advies om in de eerste plaats op te houden op zichzelf te mopperen en helemaal te accepteren dat ze angst voelde.
Ook dat kun je tijdens de workshop ‘Leven zonder stress’ oefenen!


3.10.14

Mindfulness net zo effectief als cognitieve gedragstherapie

Stress is een belangrijke oorzaak van het krijgen van een burnout.
en depressieve klachten.
Wil jij een eind maken aan je stress, meld je dan hier aan!
Mindfulness blijkt bij mensen met diabetes net zo effectief tegen depressieve klachten te zijn als de algemeen geaccepteerde cognitieve gedragstherapie. In haar proefschrift vergeleek psychologe Annika Tovote van de Rijksuniversiteit Groningen de effectiviteit van mindfulnesstraining met cognitieve gedragstherapie. Dit is een van de eerste onderzoeken waarin beide therapieën met elkaar vergeleken zijn. 

Sinds dit jaar vergoeden Nederlandse zorgverzekeraars mindfulnesstrainingen alleen nog voor depressies die al een aantal keer teruggekeerd zijn. Dit omdat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing zou zijn voor de effectiviteit van mindfulness. Cognitieve gedragstherapie wordt wel vergoed. 

Tovote vindt deze beslissing van minister Schippers slecht onderbouwd:"Er is een toenemend aantal, goed opgezette studies dat aantoont dat mindfulness behulpzaam is voor diverse groepen mensen met lichamelijke of psychische klachten."

Omdat diabetes hoge eisen stelt aan de patiënt wat betreft leefgewoonten en structuur, zijn diabetici extra vatbaar voor depressieve stoornissen. Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak als gemiddeld last van depressieve klachten. Depressieve klachten leiden vaak tot minder bewegen en het niet goed onder controle krijgen van de bloedsuikerspiegel. Zo kunnen depressieve klachten ernstige verdere gezondheidsschade veroorzaken. Het belang van een effectieve belang is dan ook groot. 

Mindfulness en cognitieve gedragstherapie bestrijden allebei de negatieve gedachten die bij een depressie de overhand hebben. Bij cognitieve gedragstherapie leert de patiënt die kritisch te beschouwen en er nieuwe gedachten tegenover te zetten. Bij mindfulness staat acceptatie voorop. De negatieve gedachte is er wel, maar de patiënt leert dat hij er niet altijd direct iets mee hoeft. Hij leert, met meditatietechnieken, om meer in het 'hier en nu' te leven. Zo neemt de kans af dat hij in gepieker over het verleden of de toekomst belandt.
Uit het onderzoek van Tovote blijkt mindfulnesstraining net zo effectief als cognitieve gedragstherapie. De deelnemers van de therapiegroepen lieten via vragenlijsten weten dat hun klachten na afloop duidelijk waren afgenomen, terwijl die voor patiënten uit een controlegroep nog steeds bestonden. Een follow-up na negen maanden liet zien dat de resultaten aanhouden. 

Kom zelf maar ervaren wat mindfulness voor jou kan betekenen. Je kunt je HIER aanmelden voor een workshop. Aanstaande maandag is er een ingelaste workshop Leven zonder stress. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.