22.8.14

Geen Ritalin maar mindfulness. Pillen of chillen!


Uit Zen Aktueel haalde ik vandaag dit verhaal over het effect van mindfulness op kinderen met de diagnose ADHD.

Wat blijkt: ADHD-medicijnen zijn bewezen effectief, maar hebben veel nadelige bijwerkingen. Het mogelijke alternatief: mindfulness. De Universiteit van Amsterdam ontving een Onderzoekstalent-subsidie van NWO om onderzoek te doen naar de effectiviteit van 'aandachtstraining' bij ADHD.

Naar schatting hebben in Nederland tussen de 60.000 en 100.000 kinderen de diagnose ADHD. Het meest gebruikte middel tegen ADHD is Ritalin, in 2011 waren er meer dan 1 miljoen voorschriften in Nederland. Naar schatting slikken 130.000 jongeren tot 21 jaar het medicijn, waarvan de meesten in de leeftijdsgroep van tien tot twaalf jaar vallen. Ritalin-gebruik is echter niet zonder risico's: het medicijn, dat nauw verwant is aan amfetamine, kan zorgen voor een verminderd hongergevoel, slaapstoornissen en groeiachterstand. 'Een belangrijke reden om op zoek te gaan naar een alternatieven', aldus onderzoeker Esther de Bruin.

Hoopvolle eerste resultaten
Samen met hoogleraar Orthopedagogiek Susan Bögels en promovenda Renée Meppelink zette Esther de Bruin een nieuw onderzoek op, waarin ze de effectiviteit van medicijnen voor ADHD gaat vergelijken met die van een mindfulness-training. De resultaten van eerder onderzoek stemmen hoopvol: Bij wijze van pilot onderzocht Bögels het effect van MYmind, een mindfulness-training specifiek gericht op kinderen met ADHD, en parallelle Mindful Parenting-

training voor de ouders. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 160 kinderen met ADHD en hun ouders. Na een achtweekse training bleken de belangrijkste symptomen (hyperactiviteit en concentratieproblemen) aanzienlijk te zijn afgenomen. Zelfs een jaar na de training bleek dat effect nog te bestaan en soms zelfs sterker te zijn geworden. Resultaten die Bögels niet verbazen. 'Mindfulness leert je wat aandacht is, hoe je controle kunt krijgen over aandachtsprocessen. Je leert je impulsen kennen zonder dat je eraan toegeeft. Kortom: het werkt in op de core van ADHD: impulsief gedrag en aandachtsproblemen.'

150 kinderen en hun ouders
Esther de Bruin: 'De pilot was veelbelovend, nu wordt het tijd voor een gerandomiseerde studie met een controlegroep. Bij dit onderzoek willen we 150 kinderen van negen tot en met achttien jaar met ADHD én hun ouders betrekken. We richten ons nadrukkelijk ook op de ouders omdat ADHD impact heeft op het hele gezin. Bovendien hebben ouders zelf vaak ook ADHD of ADHD-achtige symptomen.'

8 weken pillen of 8 weken trainen
De deelnemers worden na een pre-test willekeurig toegewezen aan een achtweekse behandeling met pillen óf mindfulness-training. Na acht weken is er een meetmoment, waarna de 'pillengroep' nogmaals acht weken pillen krijgt en de meditatiegroep geen training ontvangt


maar zelf verder kan mediteren. Dan volgt er wederom een meetmoment, gevolgd door een periode van 24 weken waarin deelnemers desgewenst een behandeling naar keuze kunnen volgen - wie dat wil, kan dus overstappen naar pillen of naar mindfulness-training. 
http://adhd-meditatieofmedicatie.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: