3.12.13

Het Brein: Een Verslag van het Verleden of een Plattegrond voor de Toekomst?

Door Dr. Joe Dispenza
Alles dat ons vormt ‘jij’ en ‘ik’ - onze gedachten, dromen, herinneringen, hoop, geheime verlangens, angsten, vaardigheden, gewoontes, pijn en plezier - zijn gegraveerd in het levende netwerk van 100 miljard hersencellen. Zelfs als je maar een beetje nieuwe informatie tot je neemt, zullen piepkleine hersencellen nieuwe verbindingen met elkaar aangaan, en daardoor zal ‘jij’ niet meer hetzelfde zijn. De beelden die we vormen in onze geest terwijl we verschillende stromen van bewustzijn verwerken laten hun sporen achter in de eindeloze velden van ons neurologische landschap, die bijdragen aan de identiteit genaamd ‘jij’. Want ‘jij’ als een voelend wezen bent ondergedompeld in en bestaat in essentie uit het onderling verbonden electrische netwerk van cellulair hersenweefsel. We zijn een ‘werk in uitvoering’.

Het brein is het orgaan van verandering. Een concept uit de neurowetenschappen, genaamd neuroplasticiteit, demonstreert dat het brein zichzelf elke keer dat we iets nieuws leren, verandert. Het verandert ook als we een nieuwe ervaring beleven. En als we werkelijk van gedachten veranderen, dan veranderen onze hersenen... en als we onze hersenen veranderen, dan veranderen onze gedachten. Dit is wat ik bedoel: volgens het huidige werkmodel van de neurowetenschap, is de geest het brein in actie. De geest wordt gevormd uit hersenen die aan het werk zijn. Door de aanwezigheid van 100 miljard zenuwcellen die naadloos met elkaar verbonden zijn, wordt duidelijk dat we veel verschillende ‘lagen’ in onze geest kunnen creëren. In wezen kunnen we onze hersenen anders laten werken omdat we kunnen beïnvloeden hoe het brein reageert: met verschillende volgordes, verschillende patronen en in verschillende combinaties waardoor we verschillende gemoedstoestanden kunnen vormgeven.

Niet meer dan 30 of 40 jaar geleden, heerste de unanieme overtuiging in de biologie dat onze hersenen een ‘vaste bedrading’ hebben. Dat houdt in dat we geboren worden met een bepaalde hoeveelheid neurologische verbindingen en door deze zekerheid in ons bestaan zouden we ons ontwikkelen zoals onze ouders. Maar met de komst van de nieuwste technologie in functionele beeldvorming blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om onze hersenen anders te laten werken. In feite is uit onderzoek dat is gedaan bij de Universiteit van Winconsin gebleken dat zoiets simpels als het richten van je aandacht een vaardigheid is die vergeleken kan worden met golfen of tennissen. Met andere woorden, hoe meer je oefent in het bewust focussen van je gedachten, hoe beter je erin wordt.

Daarbij heeft functionele beeldvorming duidelijk bewezen dat we onze hersenen ook kunnen veranderen door alleen al anders te denken. Mensen die nog nooit piano hadden gespeeld werden tijdens een onderzoek verdeeld in twee groepen. De eerste groep heeft fysiek vingeroefeningen met één hand gedaan, zoals de toonladder en akkoorden spelen, en als resultaat van deze activiteit was hun brein veranderd. De ‘voor-en-na’ resultaten van scans die van het functionele brein waren gemaakt, toonden aan dat nieuwe gebieden in de hersenen waren geactiveerd. Ze creëerden niet alleen een nieuwe geest, maar er floreerden letterlijk nieuwe hersencircuits. Echter, toen een tweede groep gevraagd werd om gedurende hetzelfde tijdsbestek dezelfde oefeningen als de andere groep in gedachten te doen, ontstonden bij hen net zoveel hersenverbindingen als bij de groep die fysiek de oefeningen deed. Kortom, als we werkelijk gefocust en aandachtig zijn, ervaren onze hersenen géén verschil tussen wat er gebeurt in onze gedachten en wat er gebeurt in de externe wereld.

Dus, als je ruimte maakt in je drukke schema en begint om met intentie je nieuwe realiteit te dromen, je nieuwe leven te plannen, nieuwe praktische doelen te stellen, of nieuwe gebeurtenissen te ontwerpen die je wilt ervaren in de toekomst, herinner je dan dat je hersenen zichzelf aan het herstructureren zijn aan de hand van jouw wensen en je lichaam opnieuw geconditioneerd wordt om zich voor te bereiden op die gebeurtenissen. Als je dagelijks mentaal oefent en je voorstelt hoe het zal zijn om wat voor gebeurtenis dan ook te ervaren (net zoals de pianospelers), vinden er interne veranderingen plaats alsof je je droom al begint te ervaren. Door deze ontdekking toe te passen op het kwantum model, die stelt dat onze subjectieve geest een sterk effect heeft op onze objectieve wereld (bewustzijn creëert realiteit), kunnen we het idee verkennen dat wanneer ons brein en ons lichaam fysieke veranderingen vertonen en zich gedragen alsof de ervaring al ‘geleefd’ wordt als gevolg van onze mentale inspanning, ruim voordat de fysieke manifestatie ervan heeft plaatsgevonden, dan kan de ervaring ons vinden!


Dit is een ingekort artikel van neurowetenschapper Dr Joe Dispenza dat op de site van Bliz Events staat.
Hij geeft een lezing over ‘Breaking the Habit of Being Yourself’ op 4 april 2014. Daaropvolgend begint zijn workshop die tot zondag 6 april duurt. Deze evenementen vinden plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier vind je meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: