30.3.13

Erdogan, Rutte en onbedoeld voorbeeldgedrag!

De Turkse prsident Erdogan en premier Rutte
Dit artikel is overgenomen van de website Hello Aquarius van Ronald Jan Heijn

Als de elite een samenleving uitbuit, vindt dat meteen zijn weerslag bij de rest van de bevolking. Want als bankiers, politici en de top van het bedrijfsleven discutabel gedrag vertonen, waarom zou een ‘simpele’ burger zich dan wél aan de regels houden? Dit voorbeeldgedrag speelt niet alleen in de bekende fraude-zaken, maar juist ook in de kleine dagelijkse ‘gevallen’.Neem nu de adoptie van de Turkse jongen Yunus. Er was sprake van een ‘kleine clash’ toen president van Turkije Erdogan op bezoek was. Hij sprak zich uit over Yunus die in Nederland wordt opgevoed door een lesbisch echtpaar. Onze minister-president Rutte had geweigerd om in te gaan op een verzoek van Erdogan om hierover te praten. Minister Ascher had al geroepen dat Turkije over deze zaak niets te zeggen heeft. Vanuit een Nederlandse juridische perspectief heeft hij wellicht gelijk, maar schiet je er wat mee op?
Want ook Erdogan schermde met de wet, dit keer uit Turkije: een kind geboren uit Turkse ouders – waar ook ter wereld – is een Turk. Daarom mag hij er wat over zeggen. Ondertussen is Erdogan terug in Istanbul en heeft een proces in Brussel aangespannen hierover. Met andere woorden, was het verstandig van Rutte om er niét met over Erdogan over te praten?


Cultuur, waarden en normen

Een ieder reageert vanuit zijn eigen cultuur, waarden en normen. Natuurlijk zijn er aan de oppervlakte verschillen. Want als je in een warm bergachtig land woont, heb je in de loop der eeuwen andere gewoonten ontwikkeld dan een bevolking die al die tijd tegen de zee heeft ‘gevochten’ en in een ‘koud’ plat deltagebied woont. En bovenal worden de verschillen bepaald doordat in de loop der eeuwen in beide landen een verschillende religie zich heeft genesteld.

Lessen

Dus vanuit deze verschillende gezichtspunten is een aanvaring snel gemaakt. Les 1 van internationale onderhandelaars is het zoeken naar ‘common ground’. Wat hebben zij gemeenschappelijk? Dat brengt ons bij ‘les 2’ van het bestaan van de verschillende bewustzijnslagen: ‘een probleem lost zich niet op met de manier van denken die het probleem heeft veroorzaakt’ (Einstein). Op een ‘hoger’ niveau, of anders gezegd, vanuit een ruimere werkelijkheid zijn ogenschijnlijke tegenstellingen opeens te verenigen. Voorbeeld, vanaf de grond bezien is de Aarde een plat vlak, vanuit de maan een bol. Allebei zijn waar, maar de ene is ‘meer waar’ en toch zijn beide stellingen erin te plaatsen.

Dus als Erdogan zegt ‘eens een Turk, altijd een Turk’, dan is dat prima, én tegelijkertijd is een Turk ook een wereldburger. Dus vanuit het gezichtspunt van de maan behoren we allen tot het mensenras en zijn we hetzelfde. Tevens weten we dat een mens bewustzijn is. Een mens is energie en daardoor energetisch verbonden met zijn medemensen. (En ook met alle andere levende wezens en natuur.)

Voorbeeldgedrag

Terug naar het voorbeeldgedrag. Stel nu dat zowel Erdogan als Rutte vredelievende en wijze woorden hadden gesproken. Rutte: “De Turken en Nederlanders hebben al meer dan 400 jaar een innige band met elkaar. Een periode waarin we veel met elkaar hebben gehandeld, en veel van elkaar hebben geleerd. We kennen elkaar al heel lang. Met als resultaat, dat er nu zelfs situaties zijn dat we elkaars kinderen opvoeden. Hoe bijzonder! En als dat in een geval niet naar wens is, dan moeten we daar een oplossing voor vinden. We hebben met elkaar voor hetere vuren gestaan. De Turkse gemeenschap is een van de grootste in Nederland en die is ons zeer dierbaar.”
Op deze manier hadden beide wereldleiders een heel ander signaal en voorbeeld afgegeven. Op dit moment zijn de burgers ‘geïnspireerd’ met het beeld van hun weigering om met elkaar te praten en elkaar te bestrijden vanuit de eigen burchten. Nu niet te zwaard, maar met het wetboek in de hand, overtuigd van het eigen gelijk, met de nadruk op de verschillen.

Conflicten ontstaan door afgescheidenheid: wij en de anderen. Vanuit het bewustzijn bestaat er geen afgescheidenheid. Het is hoog tijd voor een nieuw tijdperk met een nieuwe en ruimere manier van denken. Het aftellen is begonnen ….

Ronald Jan Heijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: