5.8.12

You can never be smarter than you are!

You can write anything you want. A six-act blank verse, symbolic tragedy or a vulgar short story. Just make sure that you write it with honesty and gusto, and do not try to make somebody believe that you are smarter than you are. What's the use?
You can never be smarter than you are.

Schrijf wat je wilt, een of andere tragedie of komedie, een erotisch kort verhaal of een prachtige roman. Maar schrijf eerlijk en enthousiast en doe je niet slimmer voor dan je bent. Want je kunt wel je best doen en  proberen om iemand te laten geloven dat je slimmer bent dan je bent. Maar wat voor nut heeft dat? 
Je kan nooit slimmer dan je bent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: