24.4.12

Tempeliers en moslims hadden betekenisvolle dialoog
Het is een grote misvatting dat de Tempeliers tegen de islam waren. Wie dat denkt, zoals de Noorse Anders Breivik, moet zich eens werkelijk in de historie gaan verdiepen.
Onderstaand verhaal is geschreven door Rinus van Warven en werd ook gepubliceerd in Vrijzicht Magazine. 


Moderne kruisvaarders moeten Europa ‘opnieuw’ redden van het islamitische spook. Om dat te bewerkstelligen richt de Noorse schutter Anders Breivik in 2002 in Londen met acht kompanen een nieuwe Orde van Tempeliers op. Hij zegt zijn inspiratie te ontlenen aan de kruisvaarderorde uit de Middeleeuwen. Maar wie waren de Tempeliers?

Klopt hun historische rol wel met de fantasieën over een nieuwe Orde die de politieke en militaire macht moet afpakken van de West-Europese multiculturalistische regimes? De oprichters van de nieuwe tempelorde hebben als doel om een West-Europese verzetsbeweging te zijn, waarvoor ze zelfs gebruik maken van de historische Latijnse naam: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS). Letterlijk vertaald staan deze woorden voor ‘de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo’. Het lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een kwajongensgrap om de tempelridders van toen weer eens van stal te halen om ‘de verraders van nu’ te berechten en te straffen. De Orde van de Tempeliers is per slot van rekening in het leven geroepen ten tijde van de eerste kruistochten met als taak het Heilig Graf tegen de moslims te beschermen. Het zou anders uitpakken. De Tempeliers zouden respect krijgen voor de spirituele islam.


Allereerst was het anti-islamisme geen vrijwillige keuze van de Tempelridders, maar van de pauselijke zetel. Voor de kruisvaardersmissie werden vaak mensen gerekruteerd die nog nooit een moslim hadden gezien. Berooide edellieden die iets op hun kerfstok hadden werden van straat geplukt en kregen de kans hun zonden schoon te wassen door Jeruzalem te beschermen. Negen Franse ridders hebben in 1118 de gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid afgelegd. Ze droegen een witte mantel met een rood tempelkruis. Hun officiële doel was het helpen van armen en zieken, maar al sinds 1136 gingen ze zich meer richten op de strijd tegen de moslims. In Jeruzalem ten tijde van de eerste kruistocht moeten er een kleine 2500 Tempeliers zijn geweest. Naar schatting groeide het ledental rond 1300 in West-Europa uit tot een kleine dertigduizend. Het werd in de twaalfde eeuw op de Heilige Stoel na de rijkste en machtigste instelling binnen het christendom.

Omstreeks 1306 verheugde de Tempel zich in de speciale aandacht van Philips de Schone. Hij was eerzuchtig en had weinig clementie met wie hem daarbij in de weg stond. Zo had hij naar verluidt de moord op de Pausen Bonifatius VIII en Benedictus XI op zijn geweten. In 1305 heeft hij zijn marionet Clemens V op de pauselijke zetel gezet. Philips had dringend geld nodig en de tempelschat heeft hem doen watertanden. Tempeliersgrootmeester Jacques de Molay werd in de val gelokt. De beschuldigingen: verloochening van Christus, loslaten van de kerkelijke leer, schandalisering van het Kruis, afgoderij, beoefening van zwarte kunst, homoseksualiteit en pederastie. Nadat hij door Clemens V in de ban was gedaan, werd De Molay in 1307 op de brandstapel ter dood werd gebracht.

Dankzij bezittingen, mankracht, diplomatie en oorlogsexpertise had de orde enorme politieke en militaire macht. Het verhaal doet echter de ronde dat de Tempeliers een geestelijke omwenteling hebben doorgemaakt door hun contacten met joden en moslims. Zowel joden, christenen als moslims bleken gezamenlijk lid te zijn van de lichtbroederschap van Ormoez, die verdraagzaamheid en tolerantie voorstond. De tempelridders kregen een zekere mate van vertrouwelijkheid in de omgang met de moslims. Met hen hadden ze destijds verdragen gesloten om het Heilige Land in invloedssferen te verdelen. Het eerdere anti-islamitische sentiment werd omgezet in een betekenisvolle dialoog met de moslims. Clemens V hief de Orde in 1312 op. In de loop der eeuwen zijn er tientallen informele Tempeliersordes ontstaan met soms nobele, soms minder zuivere doelstellingen.

Volgens de legende heeft kruisvaarder Robin Hood zijn moslimbroeder Saladin zelfs meegenomen naar Engeland. Ridder Robin Hood vocht met zijn moslimbroeders tegen onrecht. Hij beschermde mensen tegen uitbuiting en armoede. Robin Hood en De Molay hebben gemeen dat ze het conflict met kerk en staat aangingen vanwege mensenrechten. De Tempelridders kregen door hun contact met joden en moslims een schat aan spirituele en esoterische kennis. Ze stonden aan de basis van het religieus-humanisme en de interreligieuze dialoog. Wie meent de kruisridders aan zijn kant te vinden om de islam te bestrijden maakt een historische vergissing.

2 opmerkingen:

  1. Breivik is psychisch gestoorde schyzofreen met meervoudige persoonlijkheidsstoornis.De ene keer is hij autoriteit de ander keer ridder en redder.In zijn manifest staat ‘als ridder handel je in de naam van de europeanen,jij dient hen als rechter en beul ,er zullen veel onschuldigen doodgaan het is niet anders,wen aan die gedachte’.Ridder justicer knight commander noemt hij zichzelf.Je kan alleen ridder zijn als je wettige ridderszoon bent en dat is Breivik niet!Breivik is de ene keer ridder,autoriteit,redder,behalve wat hij werkelijk is.Hij heeft de manifest bijelkaar gegoogled en is met world warcraft ,modern warfare, op slachtpad gegaan.Hij spoort niet,hij is een lone-wolf ,doordat hij geen aandacht had is aandacht gaan zoeken op thema het meest aangrijpt,in die geschiedenis wil hij benoemd worden als ‘held’.Iemand die bij zijn verstand is denkt echt niet dat hij mensen voor zijn standpunt wint door onschuldige groep jongeren af te slachten,zijn daad is krankzinnig en zijn verklaringen ervoor ook.Wie beweert dat hij volledig bij zijn verstand was deze daad te kunnen plegen is zelf rijp voor het gekkenhuis.Servische nationalist waar hij het over heeft contact mee gehad te hebben in Liberia Breivik fantaseert het !Hij leeft totaal niet met realiteit,noemt zijn munitie mythologische namen dan ben je wel gestoord.En zijn emotietranen van 2de dag waren dat hij niet meer heeft kunnen afslachten zijn droom kort is ophouden,hij wilde meer afslachten wat niet gelukt is.Hier in Nederland hadden ze hem allang volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.Hij wilt vrijspraak of doodstraf wat allebei niet kan in Noorwegen kent men geen doodstraf.Zijn juiste straf is levenslang tbs ,want in gevangenis wil hij zijn nazi-ideeën verspreiden,daarom wil hij ook toerekeningsvatbaar verklaard worden en doet in rechtbank sociaal,overeenkomen,hij in werkelijk een psyhisch gestoorde lone-wolf is.Hier bewijst Breivik zijn pschysche dat hij niet kan herrineren.Iemand die toerekeningsvatbaar is weet duidelijk wat hij doet deze psychisch gestoorde heeft uit wanhoop gehandeld,en onschuldige slachtoffers gemaakt,niemand verdient de dood en ook geen journalisten wat volgens hem belevingswereld wel verdient.Hoe meer Breivik praat meer de rechtbank over zijn Psychische gesteldheid komt te weten.Volgens mij zit er een steekje los bij Breivik,hoe kan hij nou tijdens zijn daad slachtoffers uitkiezen die rechts uitzagen ,weer zo’n schyzotype idee.Wat zou een rechtse op een kamp van Noorse arbeiderspartij zoeken.Iemand die toerekeningsvatbaar is weet duidelijk wat hij doet deze psychisch gestoorde heeft uit wanhoop gehandeld,en onschuldige slachtoffers gemaakt.
    Noorse rechtbank is zwak met maximaal 21 jr dus levenslang in TBS opsluiten zolang deze crapuul geen berouw toont en geen inlevingsvermogen heeft.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Deze reactie laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Als journalist plaatst ik hem dan ook met veel plezier. Dankjewel voor het reageren!
    Janna

    BeantwoordenVerwijderen

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: