11.4.12

Mindfulness: zo kijk ik er tegenaan


Mindfulness kun je zien als een heel bepaalde manier van opletten. Het is werken met aandacht. Je richt je aandacht op zo’n manier dat je zonder te oordelen aanwezig kunt blijven bij wat er in het hier en nu gebeurt. Daarom heet mindfulness ook wel aandachtstraining.

Mindfulness is van oorsprong iets spiritueels. Maar het is geen eigendom van een bepaalde traditie, godsdienst of filosofie. Wel zijn er grote verschillen in techniek. Veel spirituele tradities gebruiken mindfulness om van binnenuit open te gaan voor het wonder, zoals ze dat in mooie spirituele bewoordingen kunnen zeggen. Professor Jon Kabat-Zin van de universiteit van Massachusetts heeft de aandachtsgerichte cognitieve training als een vorm van mindfulness ontwikkeld, en geïntroduceerd in de reguliere geneeskunde als manier voor mensen om om te gaan met stress, angst, pijn of ziekte. Mindfulness is inmiddels ook in de neuropsychologie en het hersenonderzoek goed onderzocht. Er is vastgesteld dat het de hersenwerking verandert en blijvend verbetert. Mindfulness is een actieve manier om je gezondheid te verbeteren. De voordelen voor de gezondheid blijken vele malen groter dan gedacht.

De twee belangrijkste onderdelen van de cursus Mindfulness zijn ademhalen en mediteren. Het mediteren gebeurt volgens eeuwenoude technieken die we kennen uit onze eigen Westerse Tradities. De ene traditie is niet beter dan de andere en hetzelfde geldt voor de manieren van mediteren. Je kunt uitstekend mediteren volgens boeddhistische principes of bijvoorbeeld als yogi, maar dat ben ik niet in gespecialiseerd. Ik heb mediteren volgens de Westerse Traditie geleerd en laat jullie ook hiermee kennis maken. Er zijn natuurlijk 1001 verschillende meditatietechnieken die allemaal tot doel hebben onze geest tot rust te brengen, angsten kwijt te raken, mentaal en fysiek gezond te blijven en mentale ruimte te creëren waardoor nieuwe inzichten weer tot ons kunnen komen. Dit doel bewerkstellig je ook met onze Westerse technieken. Maar in plaats van te proberen het denken te stoppen, gaan we het sturen. Wij komen aan het roer van onze gedachten te staan.


AFDWALEN
Tijdens de meditatie dwaalt iedereen met zijn gedachten wel eens af; dat is helemaal niet erg. Hier leer je mee omgaan. Doel van deze vorm van mediteren op bepaalde spreuken, uitspraken, zinnen of woorden is alle dimensies ervan te bekijken en op die manier de diepere betekenis te ervaren. Of - dat kan natuurlijk ook - meer inzichten in een bepaald onderwerp te krijgen. De diepgang die er dan ontstaat kan met denken alleen niet bereikt worden. Hoe verder je komt met deze vorm van meditatie, hoe diepgaander de resultaten. Je mag dus niet verwachten dat je na één keer mediteren de meest hoogstaande kennis bezit. Wel raad ik iedereen altijd aan om een schriftje of aantekenboekje aan te schaffen en de inzichten of ingevingen, op te schrijven. De zinnen zijn bewust en met zorg gekozen. Ook de opbouw er van. De zin die bij Les 1 hoort is bewust voor les 1 gekozen, de zin van Les 2 bewust voor Les 2, enzovoort.

DOEL
Doel van deze training is het krijgen van nieuwe inzichten, diepere ervaringen, veel meer rust, verdwijnen van angsten, bredere perspectieven, beter om kunnen gaan met problemen, minder stress. Ik doe dagelijks meditatie- en fysieke oefeningen. Het geeft me rust. Maar denk niet dat deze discipline je blijvende spirituele verlichting geeft als je weer in de drukte en de stress van alledag stapt. Het is juist de bedoeling om het leven te gebruiken om tot werkelijke inzichten te komen, het leven is de leerschool. Deze bewustwording grondt me en geeft me kracht en inzicht. Maar maakt ook dat ik bewust ben van de lessen die me dagelijks voorgeschoteld worden. Als we ons spiritueel willen ontwikkelen, zullen we midden in het leven moeten staan. Daar leren we de lessen die we moeten leren. Of zoals het ook weleens gezegd wordt: dan kunnen we ons weer herinneren wat we allemaal al weten maar heel diep weggestopt hebben. Mindfulness helpt bij het krijgen van rust en geestelijke ruimte om de lessen die ons dagelijks voorgeschoteld worden bewust te worden, te kunnen zien, in ons op te kunnen nemen,te plaatsen en te verwerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: