19.4.12

Breaking the habit of being yourself

Breaking the habit of being yourself.
This is not about positive thinking. This is about changing how you think, act, and feel to create a new personal reality.
How would you use this knowledge to make your own personal change?

Breken met de gewoonte om jezelf te zijn.
Dit gaat niet over positief denken. Dit gaat over het veranderen van hoe je denkt, handelt en voelt om zo een nieuwe persoonlijke realiteit te maken. Hoe zou u deze kennis gebruiken om uw eigen persoonlijke verandering te maken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: