18.4.12

The believes of a man as Robert Fulghum

I believe that imagination is stronger than knowledge. That myth is more potent than history. That dreams are more powerful than facts. That hope always triumphs over experience. That laughter is the only cure for grief. And I believe that love is stronger than death.


Ik geloof dat verbeelding sterker is dan kennis.
Dat een mythe krachtiger is dan de geschiedenis.
Dat dromen krachtiger zijn dan feiten.
Dat hoop altijd triomfeert over ervaring.
Dat lachen de enige remedie is voor verdriet.
En ik geloof dat liefde sterker is dan de dood.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: