28.4.12

Schrijven maakt niet gelukkig!Schrijven maakt me niet gelukkig, daar gaat het niet om. Maar niet schrijven maakt me wel een beetje ongelukkiger. En dus blijf ik schrijven!

I'm not happy when I'm writing, but I'm more unhappy when I'm not."

26.4.12

Dalai Lama and a mosquito

Ik geloof er helemaal niets van dat dit citaat uit de koker van de Dalai Lama komt, maar ik vind hem wel onder zijn naam.

I don't believe this quote is from the Dalai Lama, but never the less, I think it's funny.

25.4.12

The only disability is a bad attitude

Twee mensen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen want het is waar: je bent pas echt gehandicapt als je een slechte houding hebt.

24.4.12

Tempeliers en moslims hadden betekenisvolle dialoog
Het is een grote misvatting dat de Tempeliers tegen de islam waren. Wie dat denkt, zoals de Noorse Anders Breivik, moet zich eens werkelijk in de historie gaan verdiepen.
Onderstaand verhaal is geschreven door Rinus van Warven en werd ook gepubliceerd in Vrijzicht Magazine. 


Moderne kruisvaarders moeten Europa ‘opnieuw’ redden van het islamitische spook. Om dat te bewerkstelligen richt de Noorse schutter Anders Breivik in 2002 in Londen met acht kompanen een nieuwe Orde van Tempeliers op. Hij zegt zijn inspiratie te ontlenen aan de kruisvaarderorde uit de Middeleeuwen. Maar wie waren de Tempeliers?

Klopt hun historische rol wel met de fantasieën over een nieuwe Orde die de politieke en militaire macht moet afpakken van de West-Europese multiculturalistische regimes? De oprichters van de nieuwe tempelorde hebben als doel om een West-Europese verzetsbeweging te zijn, waarvoor ze zelfs gebruik maken van de historische Latijnse naam: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS). Letterlijk vertaald staan deze woorden voor ‘de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo’. Het lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een kwajongensgrap om de tempelridders van toen weer eens van stal te halen om ‘de verraders van nu’ te berechten en te straffen. De Orde van de Tempeliers is per slot van rekening in het leven geroepen ten tijde van de eerste kruistochten met als taak het Heilig Graf tegen de moslims te beschermen. Het zou anders uitpakken. De Tempeliers zouden respect krijgen voor de spirituele islam.

Losing is better than not fighting

No one escapes the suffering. So it is better to lose a few battles in order to fight for your dreams, then to be defeated without even knowing what you are fighting for.

Niemand ontsnapt aan het lijden. Dus is het beter om een paar keer de strijd te verliezen als je voor je dromen vecht, dan te worden verslagen zonder te weten waar je voor hebt gevochten.

Paulo Coelho

19.4.12

Breaking the habit of being yourself

Breaking the habit of being yourself.
This is not about positive thinking. This is about changing how you think, act, and feel to create a new personal reality.
How would you use this knowledge to make your own personal change?

Breken met de gewoonte om jezelf te zijn.
Dit gaat niet over positief denken. Dit gaat over het veranderen van hoe je denkt, handelt en voelt om zo een nieuwe persoonlijke realiteit te maken. Hoe zou u deze kennis gebruiken om uw eigen persoonlijke verandering te maken?

18.4.12

The believes of a man as Robert Fulghum

I believe that imagination is stronger than knowledge. That myth is more potent than history. That dreams are more powerful than facts. That hope always triumphs over experience. That laughter is the only cure for grief. And I believe that love is stronger than death.


Ik geloof dat verbeelding sterker is dan kennis.
Dat een mythe krachtiger is dan de geschiedenis.
Dat dromen krachtiger zijn dan feiten.
Dat hoop altijd triomfeert over ervaring.
Dat lachen de enige remedie is voor verdriet.
En ik geloof dat liefde sterker is dan de dood.


17.4.12

Niets doen maakt gelukkig!

De gelukkigste momenten in je leven zijn vaak momenten waarop je helemaal niets doet. Oefen je in 'niets doen'.

Als je niets doet kom je bij dat vredige gevoel dat in ons allemaal schuilt en dat voelbaar is in je buik. Dat is niet niets! Ik doel niet op dat luie zondagmiddag-gevoel. Het is ook niet een gebrek aan beweging.

Nee, het is pure kracht.

Als je het in een metafoor duidelijk wilt maken zou je kunnen zeggen dat het als het oog van een tornado is. Vol energie, omgeven door een kolkende massa, maar in perfecte balans.
In contact staan met die stilte in jezelf is in harmonie zijn en helemaal in het heden. Niet met je gedachten ergens anders behalve bij dat wat er nu is.
Als je in die 'state of mind' aan het werk bent, ben je super geconcentreerd en loopt alles waar je mee bezig bent, soepel.
Dus ja: de gelukkigste momenten in je leven zijn de momenten van niets doen. Van helemaal in het nu zijn. En dat zijn ook de momenten waarop vanuit het niets de meest creatieve ideeën in je opkomen.
Iedereen die het gevoel kent, weet wat ik bedoel. Voor al die anderen: het is te leren. Je kunt het oefenen. Met bewustwordingstrainingen, meditatie en mindfulness.

Veel plezier in het nu, met dit moment waarin jij kiest om even helemaal hier te zijn.

VANAVOND MINDFULNESS, leren 'Niets Doen'

Om 19 uur en om 20.30 begint les 1 van de cursus Mindfulness.

Er zijn nog enkele plekken zowel om 19 als om 20.30 uur. Bel maar even als je interesse hebt.

De kosten zijn ook te overzien: 135 euro voor tien lessen met een reductie van tien euro als het bedrag in eens betaald wordt.

Spontane beslissingen zijn vaak de beste, dus wie weet zie ik je vanavond.

Janny Leggedoor

Herenlaan 55

06 54775574

Read more

13.4.12

Confucius over persoonlijke ontwikkeling

Zo dacht Confucius (551-479 v Chr) zo'n 2500 jaar geleden over de persoonlijke ontwikkeling van een mens oftewel 'wijs' worden.

We worden op drie manieren wijs:
door reflectie (de edelste manier),
door ervaring (de bitterste manier)
en door imitatie (de gemakkelijkste manier)

12.4.12

Start tweede cursus

Beste mensen
Er is veel belangstelling voor de cursus Mindfulness die ik gestart ben. Daarom start ik 17 april met een tweede cursus. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar van de in totaal tien (meer dan tien worden het er ook niet).

De kosten zijn 135 euro voor tien lessen.

De lessen geef ik bij mij thuis. We beginnen dinsdagavond om 20.30 uur en de les duurt tot 21.30 uur. Misschien dat er, omdat het de eerste les is, een uitloop is naar 21.45.

Mail of bel even (06 54775574) als je wilt komen.

Hopelijk tot dinsdag

Vriendelijke groet

Janny Leggedoor

PS Om jullie een beeld te geven wat Mindfulness is heb ik er een stukje van les 1 bij gedaan.

LES 1

Gelukkiger worden door mindfulness, daar is deze cursus op gericht. Als je de cursus mindfulness doet, leer je om met al je aandacht in het moment, in het NU, aanwezig te zijn zonder er een oordeel over te hebben.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het persoonlijk welbevinden van mensen enorm verbetert als ze dat kunnen, ze voelen zich echt beter en ook niet onbelangrijk……. mindfulness is te leren.

Leven in het hier en nu is niet moeilijk, het is makkelijk. Het is zelfs heel makkelijk. Het probleem zijn we zelf. Wij zijn degene die makkelijke dingen moeilijk maken en moeilijke dingen makkelijk. Want laten we eerlijk zijn…. wat is makkelijker dan gewoon er nu zijn in dit moment? En goed beschouwd is er niets anders dan nu dit moment. De toekomst is er (nog) niet en het verleden is voorbij. Dit hier en nu is de enige realiteit die er is.

Maar wat doen wij mensen… wij zijn in gedachten continu ergens anders, of in het verleden of in de toekomst.

Ons lijden wordt grotendeels ook hierdoor veroorzaakt; doordat we in gedachten in het verleden of de toekomst zijn. Onze problemen zijn vaak een samenstelling van gedachten, (gedachten constructies), waar we ook weer uit kunnen stappen. We kunnen stoppen met te denken wat we denken. En in het hier en nu stappen.

Om dit te kunnen, reik ik je het gereedschap aan tijdens de lessen. De oefeningen die je leert zijn ook heel makkelijk zelf in je dagelijkse leven te doen.
Read more

Met vriendelijke groet

Janny Leggedoor
trainer/coach/writer/publisher
Brightnezz

+31654775574
info@brightnezz.com
www.brightnezz.com
twitter @yourbrightnezz

What is daring to you?

Devote today to something so daring even you can't believe you're doing it. Oprah Winfrey

Wat daagt jou uit vraagt Brightnezz?
Besteed vandaag aan iets dat je zo uitdaagt dat zelfs jij niet kunt geloven dat je het doet.

11.4.12

How do you react!

You can spend minutes, hours, days, weeks or even months over-analyzing a situation, trying to put the pieces together, justifying what could’ve, would’ve happened… or you can leave the pieces on the floor and move on. Tupac

Hoe ga jij er mee om?

Je kunt dag en nacht besteden aan het iedere keer weer analyseren van de situatie, er een begrijpelijk geheel van proberen te maken, rechtvaardiging zoeken voor wat er gebeurd is, of zou kunnen gebeuren...... of je laat alles voor wat het is en gaat verder.

Mindfulness: zo kijk ik er tegenaan


Mindfulness kun je zien als een heel bepaalde manier van opletten. Het is werken met aandacht. Je richt je aandacht op zo’n manier dat je zonder te oordelen aanwezig kunt blijven bij wat er in het hier en nu gebeurt. Daarom heet mindfulness ook wel aandachtstraining.

Mindfulness is van oorsprong iets spiritueels. Maar het is geen eigendom van een bepaalde traditie, godsdienst of filosofie. Wel zijn er grote verschillen in techniek. Veel spirituele tradities gebruiken mindfulness om van binnenuit open te gaan voor het wonder, zoals ze dat in mooie spirituele bewoordingen kunnen zeggen. Professor Jon Kabat-Zin van de universiteit van Massachusetts heeft de aandachtsgerichte cognitieve training als een vorm van mindfulness ontwikkeld, en geïntroduceerd in de reguliere geneeskunde als manier voor mensen om om te gaan met stress, angst, pijn of ziekte. Mindfulness is inmiddels ook in de neuropsychologie en het hersenonderzoek goed onderzocht. Er is vastgesteld dat het de hersenwerking verandert en blijvend verbetert. Mindfulness is een actieve manier om je gezondheid te verbeteren. De voordelen voor de gezondheid blijken vele malen groter dan gedacht.

De twee belangrijkste onderdelen van de cursus Mindfulness zijn ademhalen en mediteren. Het mediteren gebeurt volgens eeuwenoude technieken die we kennen uit onze eigen Westerse Tradities. De ene traditie is niet beter dan de andere en hetzelfde geldt voor de manieren van mediteren. Je kunt uitstekend mediteren volgens boeddhistische principes of bijvoorbeeld als yogi, maar dat ben ik niet in gespecialiseerd. Ik heb mediteren volgens de Westerse Traditie geleerd en laat jullie ook hiermee kennis maken. Er zijn natuurlijk 1001 verschillende meditatietechnieken die allemaal tot doel hebben onze geest tot rust te brengen, angsten kwijt te raken, mentaal en fysiek gezond te blijven en mentale ruimte te creëren waardoor nieuwe inzichten weer tot ons kunnen komen. Dit doel bewerkstellig je ook met onze Westerse technieken. Maar in plaats van te proberen het denken te stoppen, gaan we het sturen. Wij komen aan het roer van onze gedachten te staan.


AFDWALEN
Tijdens de meditatie dwaalt iedereen met zijn gedachten wel eens af; dat is helemaal niet erg. Hier leer je mee omgaan. Doel van deze vorm van mediteren op bepaalde spreuken, uitspraken, zinnen of woorden is alle dimensies ervan te bekijken en op die manier de diepere betekenis te ervaren. Of - dat kan natuurlijk ook - meer inzichten in een bepaald onderwerp te krijgen. De diepgang die er dan ontstaat kan met denken alleen niet bereikt worden. Hoe verder je komt met deze vorm van meditatie, hoe diepgaander de resultaten. Je mag dus niet verwachten dat je na één keer mediteren de meest hoogstaande kennis bezit. Wel raad ik iedereen altijd aan om een schriftje of aantekenboekje aan te schaffen en de inzichten of ingevingen, op te schrijven. De zinnen zijn bewust en met zorg gekozen. Ook de opbouw er van. De zin die bij Les 1 hoort is bewust voor les 1 gekozen, de zin van Les 2 bewust voor Les 2, enzovoort.

DOEL
Doel van deze training is het krijgen van nieuwe inzichten, diepere ervaringen, veel meer rust, verdwijnen van angsten, bredere perspectieven, beter om kunnen gaan met problemen, minder stress. Ik doe dagelijks meditatie- en fysieke oefeningen. Het geeft me rust. Maar denk niet dat deze discipline je blijvende spirituele verlichting geeft als je weer in de drukte en de stress van alledag stapt. Het is juist de bedoeling om het leven te gebruiken om tot werkelijke inzichten te komen, het leven is de leerschool. Deze bewustwording grondt me en geeft me kracht en inzicht. Maar maakt ook dat ik bewust ben van de lessen die me dagelijks voorgeschoteld worden. Als we ons spiritueel willen ontwikkelen, zullen we midden in het leven moeten staan. Daar leren we de lessen die we moeten leren. Of zoals het ook weleens gezegd wordt: dan kunnen we ons weer herinneren wat we allemaal al weten maar heel diep weggestopt hebben. Mindfulness helpt bij het krijgen van rust en geestelijke ruimte om de lessen die ons dagelijks voorgeschoteld worden bewust te worden, te kunnen zien, in ons op te kunnen nemen,te plaatsen en te verwerken.

Oprah Winfrey


Surround yourself with only people who are going to lift you higher. Oprah Winfrey

Omring jezelf alleen met mensen die je naar een hoger plan kunnen tillen.

9.4.12

Beste mensen

Het is een beetje kort dag maar niet geschoten is altijd mis, zullen we maar zeggen.

Voor de cursus Mindfulness die ik morgenavond start (10 april), zijn nog drie plaatsjes beschikbaar van de in totaal tien (meer dan tien worden het er ook niet).

De kosten zijn 135 euro voor tien lessen en de eerste les (dus morgenavond 10 april) is gratis.

De lessen geef ik bij mij thuis. We beginnen morgenavond om 19 uur en de les duurt tot 20 uur. Misschien dat er, omdat het de eerste les is, een uitloop is naar 20.15.

Mail of bel even (06 54775574) als je wilt komen.

Hopelijk tot morgen

Vriendelijke groet

Janny Leggedoor

PS Om jullie een beeld te geven wat Mindfulness is heb ik er een stukje van les 1 bij gedaan.

LES 1

Gelukkiger worden door mindfulness, daar is deze cursus op gericht. Als je de cursus mindfulness doet, leer je om met al je aandacht in het moment, in het NU, aanwezig te zijn zonder er een oordeel over te hebben.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het persoonlijk welbevinden van mensen enorm verbetert als ze dat kunnen, ze voelen zich echt beter en ook niet onbelangrijk……. mindfulness is te leren.

Leven in het hier en nu is niet moeilijk, het is makkelijk. Het is zelfs heel makkelijk. Het probleem zijn we zelf. Wij zijn degene die makkelijke dingen moeilijk maken en moeilijke dingen makkelijk. Want laten we eerlijk zijn…. wat is makkelijker dan gewoon er nu zijn in dit moment? En goed beschouwd is er niets anders dan nu dit moment. De toekomst is er (nog) niet en het verleden is voorbij. Dit hier en nu is de enige realiteit die er is.

Maar wat doen wij mensen… wij zijn in gedachten continu ergens anders, of in het verleden of in de toekomst.

Ons lijden wordt grotendeels ook hierdoor veroorzaakt; doordat we in gedachten in het verleden of de toekomst zijn. Onze problemen zijn vaak een samenstelling van gedachten, (gedachten constructies), waar we ook weer uit kunnen stappen. We kunnen stoppen met te denken wat we denken. En in het hier en nu stappen.

Om dit te kunnen, reik ik je het gereedschap aan tijdens de lessen. De oefeningen die je leert zijn ook heel makkelijk zelf in je dagelijkse leven te doen.

Met vriendelijke groet

Janny Leggedoor
trainer/coach/writer/publisher
Brightnezz

+31654775574
info@brightnezz.com
www.brightnezz.com
twitter @yourbrightnezz

5.4.12

De deur naar geluk is altijd open!

Als je het niet in jezelf kunt vinden,
waar verwacht je het dan te vinden?
Het geluk is hier als ik ophoud te beweren
dat het elders is.
De grootste revolutie van onze generatie is
de ontdekking dat menselijke wezens de
uiterlijke aspecten van hun leven kunnen
wijzigen door hun innerlijke geesteshouding
te veranderen
"Er is geen sleutel tot geluk, de deur is altijd open"