20.3.12

Your path versus your destination

Don't confuse your path
with your destination.
Just because it's stormy now
doesn't mean you aren't headed for sunshine.

Verwar jouw weg in dit leven
niet met je bestemming.
De storm waar je je nu in bevindt
betekent niet dat je niet onderweg naar zonneschijn bent.

14.3.12

Spiritualiteit, wat is dat eigenlijk?

Op verzoek van BRNDVRT Magazine heb ik dit verhaal over spiritualiteit geschreven. Ik probeer de vraag te beantwoorden wat het is, wat het voor mensen kan betekenen, wat je ermee kunt en hoe je het wordt of het verdiept. Werkelijk geen makkelijke opdracht, want er zijn zoveel vormen van spiritualiteit en zoveel meningen over spiritualiteit. En ook zoveel tradities, religies, levensovertuigingen of richtingen die op de een of andere manier met spiritualiteit bezig zijn.

Vraag een willekeurige voorbijganger wat spiritualiteit is, wat het voor hem of haar betekent en je krijgt - logischerwijs want het is ook lastig - een behoorlijk vaag antwoord. ‘Spiritualiteit is leven in het licht’, ‘Spiritualiteit is vanuit je hart leven’, ‘Spiritualiteit betekent dat we allemaal verbonden zijn en die verbinding ook voelen’.

De digitale snelweg

Typ je het woord spiritualiteit in op Google dat krijg je meer dan vier miljoen hits. Zoek je een beetje specifieker dan kom je uitleg tegen in de trant van: Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring (Wikipedia).

Andere bronnen hebben het erover dat 'spiritualiteit zich richt op de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt. Oftewel het bewustwordingsproces van een wereld die wij zelf geschapen hebben en iedere dag weer scheppen.’ Al deze omschrijvingen van spiritualiteit geven stof tot nadenken. Ik wil hier ook niet beweren de wijsheid in pacht te hebben. Ieder moet voor zich maar bepalen wat het betekent.

Om antwoord te geven op de vraag ‘wat is spiritualiteit’ zou ik een nog langere opsomming kunnen geven van al die betekenissen, maar dat kan iedereen ook zelf op het internet vinden.

Makkelijker lijkt het me om vanuit mijn eigen ervaringen te vertellen. Voor dat laatste heb ik gekozen om de doodsimpele reden dat ik weet wat ik heb ervaren én niemand anders napraat.

Een leven met en een leven zonder

Ik ben schrijvend journalist. Van nature nieuwsgierig en kritisch, gericht op feitelijkheden en het krijgen van uitleg. Ik ben een jaar of tien geleden bewustwordingstrainingen gaan volgen omdat ik, terwijl ik alles had wat mijn hartje begeerde, niet gelukkig was. Ik heb tijdens deze trainingen de meest belangrijke lessen in mijn leven geleerd die er op neer komen dat we zelf ons geluk of ongeluk bepalen. Gelukkig worden doe je door aan het roer van je gedachten te gaan staan, de kapitein te worden van je brein, meester van je eigen leven. In die zin kan ik me helemaal vinden in de bovenstaande uitleg op Google dat het gaat om ‘de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt ofwel het bewustwordingsproces van een innerlijke wereld die wij zelf geschapen hebben en iedere dag weer scheppen.’ Als je balans weet te vinden tussen wat je denkt, voelt en ervaart ben je volgens mij de weg naar een spiritueel leven al ingeslagen.

Meesterschap

Mensen die meester willen worden over hun eigen leven, zullen in de eerste plaats eerlijk naar hun eigen overtuigingen, ideeën, gevoelens en gedachten moeten leren kijken. Spiritualiteit is in mijn beleving een weg om vrede, harmonie, en geluk in jezelf te ervaren. Dat eerlijk worden naar jezelf kun je leren tijdens bewustwordingstrainingen of een cursus kabbala, meditatie, yoga, alchemie of bijvoorbeeld mindfulness. Ook worden sommige mensen lid van een genootschap zoals de Rozenkruisers, Vrijmetselaars of Golden Dawn. Of ze verdiepen zich in de wijsheden van Lao Tse of het orakel I Tjing.

Al deze dingen helpen bij het eerlijk worden naar jezelf toe. Mijn ervaring is dat zelfs als je iedere dag alleen maar bepaalde ademhalingsoefeningen doet, die vaak tijdens cursussen meditatie of mindfulness gegeven worden, je je al een stuk beter gaat voelen. De bewustwordingstrainingen en mindfulness hebben mij teruggebracht bij mijn kern (mijn bron, mijn kracht, mijn goddelijke vonk of hoe je het ook maar wilt noemen) en me onder andere laten beseffen dat ik niet mijn gedachten ben maar ze heb. Een hele eyeopener, kan ik je zeggen!

Het leven als leerschool

Maar voor de duidelijkheid: alle oefeningen ten spijt, ze geven geen blijvende spirituele verlichting als je weer in de drukte en stress van alledag stapt. Het is juist de bedoeling om het leven te gebruiken om tot werkelijke inzichten te komen. Het leven is de leerschool.

Als we ons werkelijk spiritueel willen ontwikkelen, leef dan je leven. Daar leren we de lessen die we moeten leren. En meditatie, mindfulness of andere trainingen helpen bij het verkrijgen van inzichten, rust en de geestelijke ruimte om de lessen die ons dagelijks voorgeschoteld worden bewust te worden, te kunnen zien, in ons op te kunnen nemen, te plaatsen en te verwerken.

Janny Leggedoor


Wat word ik blij van die man!

Om meerdere redenen word ik blij van die man en niet in de laatste plaats van zijn levenshouding.
PS Om de tekst op de foto beter te kunnen lezen, gewoon een keer op de foto klikken.