7.2.12

Reputation versus character

If I were you I would be more concerned with my character than my reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely who others think you are.

Als ik jou was zou ik me meer zorgen maken om mijn karakter dan mijn reputatie. Want je karakter ben je echt terwijl je reputatie niets anders is dan wat anderen van je denken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: