17.2.12

Albert Einstein about changing the world

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”

Albert Einstein

"De wereld zoals wij die gecreëerd hebben is een product van ons denken. We kunnen deze wereld niet veranderen, zonder eerst ons denken te veranderen."

Albert Einstein (1879-1955), natuurkundige, kennen we als grondlegger van de relativiteitstheorie waar hij in 1921 de Nobelprijs voor kreeg.
Maar toen ik deze uitspraak las, moest ik aan iets anders denken. Volgens mij was Einstein een hermetist of een kabbalist of een theosoof. Want het eerste en het belangrijkste principe van de zeven universele wetten uit het hermetisme – van Hermes Trismegistus - luidt: The All is mind, the universe is mental(Alles is geest, het universum is mentaal). In dit verband zou je Geest kunnen zien als een universeel oneindig levend denkvermogen.
Ook in veel Westerse Traditie is dit principe van The All is mind, the universe is mental, een belangrijk uitgangspunt.

Het lijkt alsof Einstein hieraan refereert als hij zegt dat wij de wereld met ons denken geschapen hebben en als het ons dus niet aanstaat wat we gerealiseerd hebben, we eerst ons denken over de wereld moeten veranderen. Want het denken ligt ten grondslag aan alles wat er is.
Dus als wij in onze mind een mooie wereld creëren, is ons handelen ook steeds meer gericht op die creatie van een mooie wereld?

Is het zo eenvoudig?
Iets om over na te denken in ieder geval!
Ik weet niet of Einstein de zeven universele wetten van Hermes Trismegistus kende. Ik weet wel dat veel uitspraken van hem doordrongen zijn van de hermetische principes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: