17.2.12

Matt Kahn and the grace of honesty

According to Matt Kahn one of the most commonly overlooked spiritual practices is daring to be completely honest with everyone you encounter.
Some may say others cannot handle the grace of honesty, but true honesty is not a strategy or a weapon of any kind.
It is the willingness to be open and absolutely transparent in sharing how any moment feels in your heart.
It has nothing to do with confrontation, accusation, or any form of blame.
True honesty is the willingness to stand completely exposed, allowing the world to do what it may, and say what it will, only so you may know who you are - beyond all ideas.

Feelings such as shame, guilt, doubt, envy, anger, and resentment arise whenever we have prevented ourselves from speaking our deepest truths, or withheld a depth of sincerity from being shared with others.
With nothing to withhold or hide, the truth is spoken freely - at no one's expense.
The truth contains no form of blame or judgment.
Instead, it celebrates how intimately you know yourself by how open and available you're willing to be. Knowing this, life's deepest wisdom always remains the same: you'll feel better when you're totally honest.

This is why honesty is also the ultimate healing modality.
Honesty is the absence of avoidance, no matter what situation appears. Inevitably, life transforms when the value of honesty is no longer dominated by an attachment to convenience or the threat of rejection.

When honesty is regarded as your highest value and acted upon with kindness and compassion in every personal encounter, you invite the precision of life's inherent perfection into all areas of life.
In doing so, every relationship and circumstance transforms at the rate in which true sincerity of heart leads the way.
This reveals life's natural way of being, which cannot be known on the deepest level until you're being completely honest...♥.

Matt Kahn

Albert Einstein about changing the world

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”

Albert Einstein

"De wereld zoals wij die gecreëerd hebben is een product van ons denken. We kunnen deze wereld niet veranderen, zonder eerst ons denken te veranderen."

Albert Einstein (1879-1955), natuurkundige, kennen we als grondlegger van de relativiteitstheorie waar hij in 1921 de Nobelprijs voor kreeg.
Maar toen ik deze uitspraak las, moest ik aan iets anders denken. Volgens mij was Einstein een hermetist of een kabbalist of een theosoof. Want het eerste en het belangrijkste principe van de zeven universele wetten uit het hermetisme – van Hermes Trismegistus - luidt: The All is mind, the universe is mental(Alles is geest, het universum is mentaal). In dit verband zou je Geest kunnen zien als een universeel oneindig levend denkvermogen.
Ook in veel Westerse Traditie is dit principe van The All is mind, the universe is mental, een belangrijk uitgangspunt.

Het lijkt alsof Einstein hieraan refereert als hij zegt dat wij de wereld met ons denken geschapen hebben en als het ons dus niet aanstaat wat we gerealiseerd hebben, we eerst ons denken over de wereld moeten veranderen. Want het denken ligt ten grondslag aan alles wat er is.
Dus als wij in onze mind een mooie wereld creëren, is ons handelen ook steeds meer gericht op die creatie van een mooie wereld?

Is het zo eenvoudig?
Iets om over na te denken in ieder geval!
Ik weet niet of Einstein de zeven universele wetten van Hermes Trismegistus kende. Ik weet wel dat veel uitspraken van hem doordrongen zijn van de hermetische principes.

Me, myself and I

'Make the most of you because that is all there is of you'A cryptical quote and I don't know who said it, but to me it's so true. It's a different version of the quote I also use and that is: 'Every day I'll try to be the most beautiful version of me.'And it's very helpfull when you have positive people surrounding you.

13.2.12

The power of women

I adore this couple. Every chance I get to write something nice or funny about them, I will do so.
I love this small fairytale 'Women who rule the world' in which the inspiring leaders Barack and Michelle Obama are the main characters.

One night President Obama and his wife Michelle decided to do something out of routine and go for a casual dinner at a restaurant that wasn't too luxurious. When they were seated, the owner of the restaurant asked the President's secret service if he could please speak to the First Lady in private. They obliged and Michelle had a conversation with the owner. Following this conversation President Obama asked:,,Michelle, why was he so interested in talking to you." She mentioned that in her teenage years, he had been madly in love with her. President Obama then said:"So if you had married him, you would now be the owner of this lovely restaurant." To which Michelle responded:"No, if I had married him, he would now be the President." :).


11.2.12

The qualities of the right and left brain

Left brain:

I am the left brain.
I am a scientist. A mathematician.
I love the familiar. I categorize. I am accurate. Linear.
Analytical. Strategic. I am practical.
Always in control. A master of words and language.
Realistic. I calculate equations and play with numbers.
I am order. I am logic.
I know exactly who I am.

Right brain:

I am the right brain.
I am creativity. A free spirit. I am passion.
Yearning. Sensuality. I am the sound of roaring laughter.
I am taste. The feeling of sand beneath bare feet.
I am movement. Vivid colors.
I am the urge to paint on an empty canvas.
I am boundless imagination. Art. Poetry. I sense. I feel.
I am everything I wanted to be.

Ik ben je linker hersenhelft
Ik ben een wetenschapper, of wiskundige.
Ik hou van het vertrouwde.
Ik maak vaak onderverdelingen, ik ben accuraat.
Rechtlijnig, analytisch, strategisch en praktisch.
Ik heb de controle, redeneer makkelijk en spreek mijn talen.
Realistisch, ik maak vergelijkingen en speel met getallen.
Ik ben orde, ik ben logisch en weet precies wie ik ben.

Ik ben je rechter hersenhelft.
Ik ben creatief, een vrije geest, ik ben vol passie.
Smachtend, sensueel en met een rollende lach.
Ik heb smaak. Ik ben dat gevoel van zand tussen de tenen.
Ik ben altijd in beweging. Levendige kleuren.
Ik kan niet anders dat een wit doek beschilderen.
Mijn voorstellingsvermogen is eindeloos.Kunst, gedichten, gevoelens en emoties.
Ik ben alles wat ik wil zijn.


9.2.12

Madonna is a great example for women

"I'm tough, ambitious, and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, okay." Madonna.
A great example for all women!

Experiment Washington Post: people miss beauty completly


An experiment at a metro station in Washington DC tells us that although the best musician in de world is playing the best music ever written, we don't listen and miss it completly. How many other beautiful things are we missing every day?

An experiment done by the Washington Post and Joshua Bell.
A man sat at a metro station in Washington DC and started to play the violin; it was a cold January morning. He played six Bach pieces for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was calculated that thousands of people went through the station, most of them on their way to work.

7.2.12

Reputation versus character

If I were you I would be more concerned with my character than my reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely who others think you are.

Als ik jou was zou ik me meer zorgen maken om mijn karakter dan mijn reputatie. Want je karakter ben je echt terwijl je reputatie niets anders is dan wat anderen van je denken.


Charles Dickens' London spots in pictures

A brief tour of the writer's haunts and the places he depicted in his novels.
On the picture the principal residence of Dickens in London.
It's Charles Dickens 200st birthday to day. Time to read his books and for the moment to see London like he saw it (more or less).

Een korte rondleiding door middel van foto's door het Londen van Charles Dickens en de plaatsen die hij in zijn boeken beschrijft.
Het is vandaag de 200ste geboortedag van Charles Dickens, tijd om zijn boeken eens te gaan lezen. Maar voor dit moment kan ook een korte fototoer door Londen volstaan. Meer foto's
Op de foto: de belangrijkste plek voor Dickens, zijn woonhuis.


6.2.12

Het leven is een voortdurende creatie

"We creëren voortdurend en zijn onderdeel van een voortdurende creatie. Als je je daarvan bewust wordt, verandert dat je hele leven."

Ervin László (1932) is een Hongaars wetenschapsfilosoof. Hij heeft een doctorsgraad van de Sorbonne en is in het bezit van vier eredoctoraten. Hij was eerder hoogleraar filosofie, systeemwetenschap en futurologie aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten. Hij houdt zich onder meer bezig met de systeemtheorie en de integrale benadering waar momenteel steeds vaker naar wordt gezocht, onder andere door Ken Wilber. Daarnaast is hij grondlegger van de Club of Budapest en editor van World Futures: The Journal of General Evolution (zie verder Wikipedia en andere media).

3.2.12

A fairytale about the most beautiful heart

One day a young man stood in the middle of his village and claimed he had the most beautiful heart of the whole valley

A large crowd surrounded the young man and they all agreed: his heart was perfect.
There was not a scratch or wound on it and again they all agreed that his heart was the most beautiful heart they ever saw.

The young man was very proud and boasted even more about his beautiful and perfect heart.

One day an old man came out of the crowd and said:”Why is your heart more beautiful then mine?”

The crowd and the young man look at his heart and saw that it was a strong and powerful heart.
But they also saw that it was full of scars and at some places peaces were missing and other peaces put in, but they did nog fit. And also were the corners of his heart frayed.
There were even peaces of his heart missing.

The people look surprises! How can this old man say that he has got the most beautiful heart?

The young man look at the imperfect heart of the old man and said:”You’re kidding me.”

“Compare your heart with mine then mine is perfect and yours is a mess.”

“You’re right”, the old man said “you’re heart is perfect but a would’nt swap it for the world.”

“Because every scar represents a person to whom I gave my love. Every time I ript off a peace and gave it to tho one I loved. Most of the time they gave me a peace in return but it never fitted perfectly because the peaces weren ever the same.
I agree, the outer edges are frayed, but it reminds me of the love we shared.
And sometimes I give a person a peace of my heart but I don’t get nothing in return.
Those are the holes you see, because iving love is always a risk. And although the holes remain painfull, they stay open because it reminds me that I also love those people and I hope they will return one day and fill up those wholes again.”

“So , do you now see what real beauty means.”

The young man stood silently while tears were rolling on his cheeks.
He walked to the old man, reached into his perfect heart, and ripped out a piece out.

He offered it to the old man with trembling hands.
The old man took his offering and placed it in his own heart.

He took a peace of his own heart and placed it in the wound of the heart of the young man.

It did’nt fit perfectly, it was frayed, but the young man and saw that it was more beautiful than before because the love off this old man filled his heart too.

They embraced and walked away side by side.

From the magazine Change-Think+

Dutch Version of this article

Een sprookje over het mooiste hart

Op een dag stond er een jongeman in het midden van zijn dorp die beweerde dat hij het mooiste hart had van de hele vallei.

Een grote menigte had zich om de jongeman heen verzameld en ze waren het allemaal met hem eens, zijn hart was perfect.

Er zat geen schrammetje of wonde in zijn hart en ze waren het er allemaal over eens dat het het mooiste hart was wat ze ooit gezien hadden.
De jongeman was er erg trots op en pochte nog meer over zijn mooie en perfecte hart.

Op een dag verscheen er een oude man vanuit de menigte en zei: "Waarom is jouw hart niet zo mooi als de mijne."

De menigte en de jongeman keken naar het hart van de oude man.
Het sloeg krachtig, maar het zat vol littekens en er waren plaatsen bij waar er stukken uit waren gehaald en andere stukken waren in gezet, maar deze stukken paste er niet mooi in, de hoeken waren rafelig.

Er waren plaatsen bij waar hij hele stukken miste uit zijn hart.
De mensen keken verbaasd - hoe kan hij zeggen dat zijn hart het allermooiste is dachten ze?

De jongeman keek naar het hart van de oude man en zag de staat waarin het verkeerde en lachte "Je maakt een grapje," zei hij.

"Vergelijk jouw hart eens met het mijne.
Dat van mij is perfect en de jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren."

"Ja," zei de oude man, "jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet met je willen ruilen".

"Kijk" sprak hij, "elk litteken vertegenwoordigt een persoon aan wie ik mijn liefde heb gegeven -

ik scheur een stukje uit mijn hart en geef het, en vaak geven ze me een stukje van hun hart aan mij terug om zo de lege plaats op te vullen. Maar de stukken zijn niet precies hetzelfde.

Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je eens, maar het herinnert me er aan dat we de liefde met elkaar hebben gedeeld.

Soms geef ik een stukje van mijn hart weg en heeft de ander me geen stukje van zijn hart terug gegeven.

Dat zijn de lege gaten - het geven van liefde is een risico. Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open.

Het herinnert me er aan dat ik ook liefde heb voor deze mensen en ik hoop dat ze op een dag terug zullen keren en het gat zullen opvullen.
Zo," zei hij "zie je nu wat echte schoonheid is?"

De jongeman stond geheel roerloos terwijl de tranen over zijn wangen rolden.
Hij wandelde naar de oude man toe en greep in zijn perfecte hart en scheurde er een stuk uit.

Hij offerde het aan de oude man met trillende handen.
De oude man nam zijn offer aan, plaatste het in zijn eigen hart.

Hij nam een ander stuk uit zijn hart en plaatste het in de wonde van het hart van de jongeman.
Het paste wel niet perfect, er zaten wat rafels aan, maar de jongeman keek naar zijn hart, niet meer perfect, maar mooier als voorheen, omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde.
Ze omhelsden elkaar en wandelden zij aan zij weg.
Read more in Change-Think+

2.2.12

To contact the angels and our Higher Self

My 86 year old friend from England is a theosophist who was for a long time chairman of a Theosophical Division in England. She also studied kabbala, just as she studied the Tarot. In her younger years she went to medical school, she writes and speaks seven languages, knows a lot about the Bible, and…… well you understand that we’re talking about a well educated women.

Her interest in almost everything but specially in spirituality, her knowledge and experience, the wisdom she acquired over the years, makes her often a reference point and a oracle for me.

A few times a week I call her up. Sometimes, just for a chat like friends do, sometimes because I have a question about spiritual matters.
Last week the conversation was about angels. My question to her was:,,Do angels exist?”

Her answer was without any doubt:,,Angels exist weather you believe in them or not.”

,,Okay, but if they exist, how do they look.”

She chuckled and said:,, They don’t have looks. They don’t have a fysical body. But because we humans throughout the world made images of angels, they often show themselves to us like those images.”

,,I’ve never seen an angel, I only know them from pictures. Does that mean that there are no angels around me for protection.”Archangels

,,Before I answer you’re question I want to make something clear. There is a large variety of angels. All these different kind of angels have different tasks. Most people know the archangels Gabriël, Uriël, Michaël and . These archangels stand, if we look at them out of a Christian tradition, around God’s throne. To make things even clearer: this is the language of symbols and it means that these angels are close to the Universal and divine energy or power. These angels are the highest in the hierarchy of angels and know the intention of God. The will always act towards this intention.”

“So if you ask for help from the angels and you don’t get it, don’t be angry but realise that the angels know about Gods intention with you. And angels cannot ever act against Gods Will. People are the only creatures that have free will.”

“So if I have to answer your question wether you have angels around you, I would like you to reminder the last time you visit me. When you came in I sad to you: I see a blue angel around you. You were shocked. Because a couple of days before you travelled to England you recieved a loving letter with the request if you wanted to have angels as guests in your house. Ofcourse you wanted that and you asked the angels to accompany you during your journey. And then you arrived and I say an blue angel around you.”

She was right. I forget all about this.

“Are angels an aspect of the divine?” “You can look at them this way but I really need to add that we all are part of the divine. And a lot a people are not aware of this, but we can connect to this divine part in ourself. And because of that we humans have all the answers if we’re capable of connecting with our divine aspect. You also can call it your Higher Self and what a lot of people don’t know, it’s also named Your Guardian Angel.”

“Okay but how do I connect to this aspect of myself, to my Higher Self.”

“I could give you a lot of examples but the most important is that you stop thinking. I know that no one can stop the brain from thinking, because we would die, would’nt we. What I mean is to become aware of what we’re thinking and then decide: do I want to think this or not?

You could also say: leave your thinking mode and become intuitive. There you can contact the divine. There you find your answers. Thats also the place where you can asked the angels for advice.”
Next week I try to describe an other topic I had with my friend.

Dutch version. Also read in English as well as in Dutch the article about money and spirituality.

Foto: Een van de spirituele plekken in Glastonbury

Angels, always be near us

Angels, answer me,
are you near if rain should fall?
Am I to believe
you will rise to calm the storm?
For so great a treasure words will never do.
Surely, if this is,
promises are mine to give you.
mine to give... Here, all too soon the day!
Wish the moon to fall and alter tomorrow.
I should know
heaven has her way
- each one given memories to own.

Angeles, all could be
should you move both earth and sea
Angeles, I could feel
all those dark clouds disappearing...

Even, as I breathe
comes an angel to their keep.
Surely, if this is
promises are mine to give you.
mine to give...

Angels, always be near us
May you watch over us
Each day of our lives
To be with us always
Hold us near to you
You are our guides, keep us
Safe in this world
Today, tomorrow and always.

Hoe weet je wie je soulmate is?

"In spirituele kringen wordt liefde vaak als een etherisch en hoog begrip gezien: de goddelijke of universele liefde. Ik breng het graag terug naar een aards gevoel." Dit vertelt Geert Kimpen aan het magazine Paravisie in een interview over liefde, Valentijnsdag en het vinden van je soulmate.

Dat laatste is volgens hem vrij eenvoudig. "Praat met de ander over jouw passies en wat je in het leven beweegt. Als jij bij de ander die energie ook voelt stromen en hij of zij herkent zich eri
n, dan komt de stroom van ‘kundalini' (spirituele kracht in mensen - red.) op gang. Zodra je merkt dat iemands aandacht verzwakt als je over je levensdoel vertelt, dan is er geen sprake van zielsverwantschap en echte liefde. Als je namelijk levensdoelen op elkaar kunt leggen, wordt het nooit saai tussen twee personen en heb je altijd zaken om voor te blijven vechten en elkaar in te helpen.
Op de foto: Geert Kimpen en zijn vrouw Christine Pannebakker

Bekijk hier het volledige interview met Geert Kimpen

Machinery of the brains.


Our brains are pattern matching machines, constantly trying to find patterns and associating them with previous patterns. This happens unconsciously, your brain does it simply by paying attention to the world.” - Josh Kaufman
(For the Dutch translation scroll futher downwards)
Josh Kaufman is an independent business professor, education activist, founder of PersonalMBA.com, curator of a list of the best business books available, and author of The Personal MBA: Master the Art of Business, an international bestseller in the business training category.

Josh Kaufman’s unique, multidisciplinary approach to business education has helped hundreds of thousands of readers around the world master the essentials of business on their own terms, and his work has been featured in BusinessWeek and FastCompany, as well as by influential websites like Lifehacker, Cool Tools, HarvardBusiness.org, and Seth Godin’s Blog.
Dr. Jill Bolte Taylor is a American Neuroscientist who wrote a book about this. In her book she also writes about the patterns of thinking and how we people can change this patterns and become the captains of our thinking, and therefor of our lives.De machinerie van ons brein
De machinerie van onze hersenen is er constant mee bezig om (denk)patronen te herkennen en te matchen met al bestaande (denk) patronen. Dit gebeurt onbewust, en is een reactie van onze hersenen als ze de wereld in zich opnemen.
Dr. Jill Bolte Taylor, een Amerikaanse neurowetenschapper, heeft een boek geschreven (Onverwacht Inzicht) over de hersenbloeding die ze op 39-jarige leeftijd kreeg. Zij schrijft ook over de machinerie van haar hersenen en hoe je uit die oude denkpatronen kunt stappen en ervoor kunt kiezen om gelukkig te worden. Om op die manier weer aan het roer van ons leven te kunnen staan. Want geluk of ongeluk is ook een manier van denken is haar stelling!