11.1.12

Thomas Edison

"I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work." Thomas Edison
If you feel like giffing up, remenber these words of Thomas Edison.

"Ik heb niet gefaald maar 10.000 manieren gevonden waarop het niet werkt." Thomas Edison.
Als je het niet meer ziet zitten en op wilt geven, denk dan aan deze woorden van Thomas Edison.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: