25.1.12

Eleanor Roosevelt: een heldere geest!

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. Eleanor Roosevelt

Grote geesten bespreken ideeën, doorsnee geesten hebben het over gebeurtenissen, en kortzichtige geesten hebben het over mensen.


Eleanaor Roosevelt (11 oktober 1884 – 7 november 1962) was een mensenrechtenactiviste. Na de Tweede Wereldoorlog speelde ze een grote rol in het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze beschouwde het opstellen ervan als haar grootste prestatie en het wordt ook als haar belangrijkste nalatenschap beschouwd. Met anderen stichtte ze "Freedom House", een stichting ter bevordering van de democratie en onderzoek daarnaar.
Ze was getrouwd met Franklin Roosevelt die van 1933 tot zijn dood in 1945 president van de Verenigde Staten was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: