31.1.12

Lucia Rijker is one of those strong women

A strong woman is one who feels deeply and loves fiercely. Her tears flow just as abundantly as her laughter. A strong woman is both soft and powerful, she is both practical and spiritual. A strong woman in her essence is a gift to the world.
These lines I read on the internet and my thoughts went to Lucia Rijker, a Dutch kickboxer and actrice. The film she played in was Million Dollar Baby in which Clint Eastwood her opponent was. After she quit boxing it was hard for her to find her way. Buddhism help her a lot and now she works for the Dutch Buddhisme Broadcasting Station and makes documentaries about people who made a big change in their lives. A real inspiring leader

Een sterke vrouw voelt intens en durft onstuimig lief te hebben. Zowel haar tranen als haar gelach zie en hoor je overvloedig.
Een sterke vrouw is praktisch en spiritueel tegelijk.
Een sterke vrouw is een geschenk voor de wereld.

Toen ik dit op het internet las moest ik aan Lucia Rijker denken, de Nederlandse kickbokser en actrice. Ze speelde in de film Million Dollar Baby naast Clint Eastwood. Nadat ze gestopt was met de wedstrijdsport, vond ze het moeilijk om haar weg te vinden. Totdat ze in aanraking kwam met het Boeddhisme. Nu werkt ze voor de Boeddhistische Omroep en maakt documentaires over mensen die ook grote veranderingen in hun leven doormaken. Een echt voorbeeld, a real inspiring leader.

Sometimes saying goodbye is the best thing to do

It’s true.
Sometimes, no matter how much you like a person, they’re just not good for you.
Then you have to say goodbye.

Sometimes, they just suck all the energy out of you.
Then you have to say goodbye.

Sometimes you have no more chances left to give them.
Then you have to say goodbye.

Sometimes you care for this person more than any other friend you have in your life, and you want to be there for them.
But even then you need to say goodbye. Because sometimes you just need to walk away. Not because you stopped caring, or because they’re not important to you, or because you’ve given up on them.
Sometimes you just need to do what is best for YOU.
Even if it means doing something you don’t want to do. And even if it means letting go!
That is why you sometimes need to say goodbye!

30.1.12

Become a real Scrooge McDuck and stay spiritual

What do you feel about money? What means money to you? Do you realise that money is besides everything else also a form of energy? Can you respond to that energy? And how thus that work and are you successful in that?

Those kind of questions cross my mind when I think about money. I think for example that I'm short of money, that money is unequally divided in the world, and when I don’t have enough (?) money my sense of freedom is undermined. All kinds of beliefs that are not helpfull.
I assume that all your thoughts and feeling about money have - like mine - a lot to do with a lac of money or the feeling that you’re short of money. To overcome this you can buy a lottery ticket but for all those of us who won’t win the lottery it is adviseble to examine our emotions/beliefs/opinions about money carefully.

Once upon a time
A long time ago :)I learnt at school that the amount of money a state had, was equally to the amount of gold it had. Without me knowing, this is changed by the financial world and the states. In these days the value of money is what the financial world says it is.
As simpel as that!
But knowing this doesn’t changes my feelings about money.


Spiritual World
People who are strong believers of the existence of a spiritual world find it hard to accept that you can make money with spiritual knowlegde. That kind of knowlegde should be for free and making money of it is ‘note done’. One of the reasons for this belief is that money stops your spiritual growth.
On het other side of this spiritual spectrum are the beliefs that you just have to ask, belief and you will receive. As long as you give it all to make your request come true, as long as there are no doubts, then you will receive.
This is what The Secret is all about, the Law of Attraction. This is what the movie ‘What the bleep do we know’ talks about when they say that we create our own reality.

Higher consciousness
So this leaves us with the question: is it possible to create a higher consciousness, to get more spiritual awareness (the experience of unity) and at the same time make lots of money.
I think it is!
Our pitfalls are our anxietys, limiting beliefs or more in general: the emotions we experience when we think or talk about money. In Buddhism they say that our attachment to material stuff makes us forget who we are.
In The Secret it is all about neutralising the question. An other way of saying it is to get rid of all the emotions attached to the question, then do everything necessary and you will achieve what ever you want. NLP (Neuro Linguistisch Programming) and for example Avatar also work with this principle of neutralising.
Everything we know or think deep down inside, influences us and will manifest in our lives. When we think of money as difficult to gather guess what happens? Exactly… it is a struggle for us to have enough money. But the moment we neutralise our feelings about money, it starts to flow and we can experience abundance

What is live about?
Whats live about? We cannot have to much love, happiness, laughter of in general abundace. And abundance means that you have all the possibilities to do what you want to do. And thats not necessarily an abundance of money.
That we experience a lac of abundance in our lives has to do with our limited beliefs. And those limited beliefs are sometimes so old and well-known that we think we are those beliefs and don’t see how they limited us.
If we can get rid of our limited beliefs than it’s possible to experience a balance in our relationship with money. Than we can stop with all those ways of limited thinking and stop the internal conflict.
Janny Leggedoor

Whats common sense?

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
Albert Einstein

Wat is gezond verstand?
Gezond verstand is een verzameling vooroordelen die we onszelf aangeleerd hebben vanaf een jaar of achttien.
Albert Einstein

29.1.12

Zwemmen in een zee van geld is ook spiritueel

Hoe denk jij over geld? Wat betekent geld voor jou? Besef je dat geld, of wat je er van vindt, een energie genereert? Kun je inhaken op die energie die geld heet? En zo ja, hoe doe je dat en hoe ben je daar succesvol in?

Allemaal vragen die ik mezelf stel als ik nadenk over het geld. Zeker omdat ik van mening ben dat mijn gevoel dat ik niet genoeg geld heb, dat het ongelijk verdeeld is in de wereld, dat geld mijn doen en laten bepaalt, mijn gevoel van vrijheid ondermijnd wordt door een gebrek aan geld, overtuigingen zijn die mij beletten om neutraal naar geld te kijken waardoor al die overtuigingen ook iedere keer weer uitkomen.
Als dit soort ideeën over geld ook door jouw hoofd spoken, of zelfs jouw leven bepalen, is het misschien ook voor jou tijd om eens wat uitgebreider naar het fenomeen geld te kijken.
Gemakshalve ga ik er even van uit dat jouw ideeën over geld te maken hebben met de ervaring van een tekort eraan of een angst voor een tekort. Om dat tekort aan te vullen of die angst weg te nemen, kun je al je kaarten op het winnen van de lotto zetten – overigens niets mis mee - maar voor al die andere mensen die de lotto niet winnen, is het misschien helpend als we onze eigen emoties/overtuigingen/meningen of wat dan ook omtrent geld eens goed onder de loep nemen.

27.1.12

Imagination is more important than knowledge

Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein.

Again a quote of Einstein punctuated with such a deep knowledge that I really have to think about it, to make sure I understand.
For example: Only if you can imagine how a beautiful world looks like, you can create it. Without you're imagination you would'nt know what to do.
Even nowadays ancient tradition work a lot with imagination to create a more beautiful world.
An other example I thought about is doing the grocery for dinner. You have to use your imagination to decide what you want for dinner, what ingredients you need and where you're going to buy it. You do it all with your imagionation.

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
Alleen als je je voor kunt stellen hoe, in dit geval, een mooiere wereld er uit ziet, kun je er aan gaan werken om die te realiseren. Zonder je voorstellingsvermogen zou je niet weten wat je moest doen. Pas als je weet hoe de mooiere wereld er uit ziet, kun je een plan de campagne gaan maken.

Ook in de oude Westerse tradities wordt erg veel gewerkt met het voorstellingsvermogen van de mens, om zaken gedaan te krijgen. Een goed ontwikkelde verbeelding helpt je ook bij alledaagse dingen als bijvoorbeeld het maken van een boodschappenlijstje. Je stelt je voor wat je wilt eten, wat je allemaal nodig hebt om de gerechten te maken, waar je een en ander kunt kopen en hoe laat je moet beginnen om het op tijd klaar te hebben. Je voorstellingsvermogen is onmisbaar bij dit karweitje. Het denken komt dan op de tweede plaats.En Albert Einstein was zich dit ook heel bewust

Albert Einstein over het ontstaan van het universum

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Dit citaat over het wonder van het ontstaan van het universum, wordt toegeschreven aan Albert Einstein, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet de Engelse variant ervan kan vinden en daarom mijn vraagtekens bij de juistheid ervan heb. Maar omdat het een mooie gedachte is en iets om over na te denken, gebruik ik hem toch.

Albert Einstein about changing the world

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”

Albert Einstein

"De wereld zoals wij die gecreëerd hebben is een product van ons denken. We kunnen de wereld niet veranderen, zonder eerst ons denken te veranderen."

Albert Einstein (1879-1955), natuurkundige, kennen we als grondlegger van de relativiteitstheorie waar hij in 1921 de Nobelprijs voor kreeg.
Maar toen ik deze uitspraak las, moest ik aan iets anders denken. Volgens mij was Einstein een hermetist of een kabbalist of een theosoof. Want het eerste en het belangrijkste principe van de zeven universele wetten uit het hermetisme – van Hermes Trismegistus - luidt: The All is mind, the universe is mental(Alles is geest, het universum is mentaal). In dit verband zou je Geest kunnen zien als een universeel oneindig levend denkvermogen.
Ook in veel Westerse Traditie is dit principe van The All is mind, the universe is mental, een belangrijk uitgangspunt.

Het lijkt alsof Einstein hieraan refereert als hij zegt dat wij de wereld met ons denken geschapen hebben en als het ons dus niet aanstaat wat we gerealiseerd hebben, we eerst ons denken over de wereld moeten veranderen. Want het denken ligt ten grondslag aan alles wat er is.
Dus als wij in onze mind een mooie wereld creëren, is ons handelen ook steeds meer gericht op die creatie van een mooie wereld?

Is het zo eenvoudig?
Iets om over na te denken in ieder geval!
Ik weet niet of Einstein de zeven universele wetten van Hermes Trismegistus kende. Ik weet wel dat veel uitspraken van hem doordrongen zijn van de hermetische principes.

26.1.12

Tekens van rijkdom

De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over het platteland. De man had het vaste voornemen om zijn zoon te laten zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij van een familie die moeite had om rond te komen.
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.

"Ik vond het geweldig, vader", zei de zoon.

"Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?" vroeg zijn vader.

"Ja, ik heb veel geleerd", antwoordde de zoon. "Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar een hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit komt.

Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen kijken en ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen."

De vader zweeg verbijsterd. Toen sprak zijn zoon: "Dank je dat je mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn."

Uit CHANGE-Think+

What's love?

Love is the energy of the soul.
Love is what heals the personality.
There is nothing that cannot be healed by love.
There is nothing but love.
Gary ZukavWat is liefde?
Liefde is het motor van de ziel
Liefde is de kracht die ons weer heelt
Liefde geneest alles
Er bestaat niets anders dan liefde.

25.1.12

Eleanor Roosevelt: een heldere geest!

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. Eleanor Roosevelt

Grote geesten bespreken ideeën, doorsnee geesten hebben het over gebeurtenissen, en kortzichtige geesten hebben het over mensen.


Eleanaor Roosevelt (11 oktober 1884 – 7 november 1962) was een mensenrechtenactiviste. Na de Tweede Wereldoorlog speelde ze een grote rol in het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze beschouwde het opstellen ervan als haar grootste prestatie en het wordt ook als haar belangrijkste nalatenschap beschouwd. Met anderen stichtte ze "Freedom House", een stichting ter bevordering van de democratie en onderzoek daarnaar.
Ze was getrouwd met Franklin Roosevelt die van 1933 tot zijn dood in 1945 president van de Verenigde Staten was.

The four agreements by Don Miguel Ruiz

De vier afspraken voor een beter leven

Een boek van Don Miguel Ruiz, een inspirerend man, dat uitgebracht is in 1997 maar in al zijn eenvoud zo krachtig dat ik er graag nog eens aandacht aan besteed.
Het boek vertelt over vier eeuwenoude principes die nog stammen uit de tijd van de Mexicaanse Toltec die bekend stonden in het zuiden van Mexico als 'men and women of knowledge'. Eigenlijk waren het artiesten en wetenschappers die zich bezighielden met en leefden vanuit een diepe spirituele kennis.
De meesters (naguals) onderwezen de jongeren in deze kennis op heilige plekken die bekend stonden onder de naam: 'Man becomes God'. Door de jaren heen waren de naguals gedwongen de wijsheid te beschermen tegen buitenlandse overheersers en ieder ander die niet van plan was op een verantwoorde manier met de kennis om te gaan en het slechts voor hun eigen belang wilden gebruiken.
Generatie op generatie is de kennis doorgegeven.
Don Miguel Ruiz is een hedendaagse nagual die zich onder andere ten doel heeft gesteld Toltec wijsheid te verspreiden. Toltec is geen godsdienst of religie. Het is meer een levenshouding. Het boek, the four agreements, is daar een duidelijk voorbeeld van.
First agreement:
Spreek zuiver. Spreek met integriteit. Zeg alleen dat wat je werkelijk meent. Vermijd om met woorden jezelf te bezoedelen of kwaad te spreken over anderen. Roddel niet. Gebruik de kracht van het woord in het licht van waarheid en liefde.

Second agreement: Vat niets persoonlijk op. Niets van wat anderen doen komt door jou. Wat anderen zeggen en doen is een projectie van hun eigen droom en werkelijkheid. Wanneer je ongevoelig bent voor de opinies en acties van anderen zul je niet ten prooi vallen aan onnodig lijden.

Third agreement: Ga niet uit van veronderstellingen. Vind de moed om vragen te stellen en te zeggen wat je werkelijk wilt. Communiceer zo helder als je kan met anderen om misverstanden, drama en kwetsingen te voorkomen. Met alleen deze afspraak kun je al een grote verandering in je leven aanbrengen!

Fourth agreement: Doe altijd je best. Wat het beste is, verschilt van moment tot moment. Het zal anders zijn wanneer je ziek bent in tegenstelling tot wanneer je gezond bent. Doe onder alle omstandigheden gewoonweg je best en je zult vrij zijn van zelfkritiek, zelfbeschadiging en spijt.


Don Miguel Ruiz's The Four Agreements

Don Miguel Ruiz's book, The Four Agreements was published in 1997. For many, The Four Agreements is a life-changing book, whose ideas come from the ancient Toltec wisdom of the native people of Southern Mexico. The Toltec were 'people of knowledge' - scientists and artists who created a society to explore and conserve the traditional spiritual knowledge and practices of their ancestors. The Toltec viewed science and spirit as part of the same entity, believing that all energy - material or ethereal - is derived from and governed by the universe. Don Miguel Ruiz, born and raised in rural Mexico, was brought up to follow his family's Toltec ways by his mother, a Toltec faith healer, and grandfather, a Toltec 'nagual', a shaman. Despite this, Don Miguel decided to pursue a conventional education, which led him to qualify and practice for several years as a surgeon. Following a car crash, Don Miguel Ruiz reverted to his Toltec roots during the late 1970's, first studying and learning in depth the Toltec ways, and then healing, teaching, lecturing and writing during the 1980's and 90's, when he wrote The Four Agreements (published in 1997), The Mastery of Love (1999), The Four Agreements Companion Book (2000), and Prayers (2001). Don Miguel Ruiz survived a serious heart attack 2002, since when his teachings have been largely channelled through seminars and classes run by his followers, notably his sons Don Jose Luis and Don Miguel Ruiz Junior. Like many gurus and philosophical pioneers, Ruiz has to an extent packaged, promoted and commercialised his work, nevertheless the simplicity and elegance of his thinking remains a source of great enlightenment and aspiration. The simple ideas of The Four Agreements provide an inspirational code for life; a personal development model, and a template for personal development, behaviour, communications and relationships. Here is how Don Miguel Ruiz summarises 'The Four Agreements':
1. Be Impeccable With Your Word.
2. Don't Take Anything Personally.
3. Don't Make Assumptions.
4. Always Do Your Best.

23.1.12

Meditation makes you healthier


Meditation improves the immune system, reduces blood pressure and even sharpens the mind, according to research.

Now scientists have discovered that regular meditation appears to actually increase the size of the brain
The practice - an essential part of Buddhist and Indian Yoga traditions - has entered the mainstream as people try to find ways to combat stress and improve their quality of life.
Now new research suggests that mindfulness meditation can have benefits for health and performance, including improved immune function, reduced blood pressure and enhanced cognitive function.
The study, published in the latest issue of the journal Perspectives on Psychological Science, draws on existing scientific literature to attempt to explain the positive effects.
The goal of this work, according to author Britta Hazel, of Justus Liebig University and Harvard Medical School, is to "unveil the conceptual and mechanistic complexity of mindfulness, providing the big picture by arranging many findings like the pieces of a mosaic."
The authors specifically identify four key components of "mindfulness" - the state of meditation - that may account for its effects: attention regulation, body awareness, emotion regulation, and sense of self. Together, these help us deal with the effects of stress.

Dr Hazel said the components are closely intertwined so an improvement in attention regulation, for example, may improve our awareness of our physiological state. Body awareness, in turn, helps us to recognise the emotions we are experiencing.
She said: "Understanding the relationships between these components, and the brain mechanisms that underlie them, will allow clinicians to better tailor mindfulness interventions for their patients."
However, the framework underscores the point that mindfulness is not a vague cure-all. Effective mindfulness meditation requires training and practice and it has distinct measurable effects on our subjective experiences, our behaviour, and our brain function.
Dr Hazel said: "We hope that further research on this topic will enable a much broader spectrum of individuals to utilise mindfulness meditation as a versatile tool to facilitate change both in psychotherapy and in everyday life."

Mindfulness en meditatie goed voor gezondheid

Nieuw onderzoek van Harvard en Justuc Liebig University toont aan dat mindfulness en meditatie goed zijn voor de gezondheid, de prestaties verbeteren, een betere werking geven van het immuunsysteem, de bloeddruk verlagen en de cognitieve functies verbeteren.

De uitkomsten van deze studie zijn onder andere gepubliceerd in het tijdschrift Perspectives on Psychological Science in Engeland. In de studie heeft hoofdonderzoeker Britta Hazel bekend wetenschappelijke onderzoek en literatuur over mindfulness en meditatie bij elkaar gelegd en, alsof het een puzzel was’, de diverse uitkomsten bekeken en vergeleken om zo een compleet beeld te kunnen schetsen.
De uitkomsten zijn behoorlijk imponerend en geven aan dat de gezondheidsvoordelen van meditatie en mindfulness niet moeten worden onderschat. Vier componenten liggen aan de basis van deze gezondheisvoordelen: het reguleren van aandacht, de controle over emoties, het zelfbewustzijn en het lichaamsbewustzijn. ,,Als artsen de relatie tussen deze vier componenten begrijpen samen met de hersenstructuren of mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, kunnen ze nog beter mindfulness of meditatie inzetten om hun patiënten te helpen”, licht de wetenschapper toe.

Vier belangrijke onderdelen
Zoals gezegd kan mindfulness onderverdeeld worden in vier aspecten: het trainen van aandacht, het lichamelijke bewustzijn, het herkennen en erkennen van emoties, het gevoel van eigenwaarde. Vier aspecten die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar ook beïnvloeden. Hazel noemt als voorbeeld het bewust zijn van je lichaam en hoe ons dat kan helpen bij het ervaren van de emoties die in ons omgaan.

Geen vaag wondermiddel
,,Mindfulness is dus geen vaag wondermiddel maar kan effectief ingezet worden.” Uiteraard vraagt het om oefening/training maar de effecten zijn duidelijk meetbaar, aldus de Britse onderzoekster. ,,We hopen dat meditatie en mindfulness veel meer ingezet wordt als een veelzijdig instrument dat als basis kan dienen voor veranderingen, zowel tijdens psychotherapie als in het dagelijks leven.

19.1.12

'Bestaan engelen', vroeg ik en kreeg antwoord


Mijn 86-jarige vriendin uit Engeland is een theosoof, die jaren voorzitter is geweest van een theosofische afdeling. Ze heeft de kabbala bestudeerd, net zoals de Tarot, in haar jonge jaren medicijnen, spreekt en schrijft zeven talen, is een Bijbelkenner, numeroloog en………, nou ja teveel om op te noemen.

Door haar brede interesse, enorme kennis en ervaring en door de jaren verkregen wijsheid, fungeert ze voor mij vaak als vraagbaak. Een paar keer per week bel ik met haar. Soms om gewoon een babbeltje te maken, soms omdat ik een vraag heb over spiritueel getinte zaken, soms om gewoon mijn hart te luchten zoals vriendinnen dat bij elkaar kunnen doen.
Afgelopen week had ik een vraag over engelen. ,,Bestaan engelen of is het een kwestie van in geloven en dan bestaan ze.”
Haar antwoord was duidelijk:,,Engelen bestaan of je er nu wel of niet in gelooft.”
,,Hoe zien ze er dan uit?”
,,Niet”, grinnikt ze. Als ik om verduidelijking vraag, zegt ze:,,Ze hebben geen stoffelijk lichaam maar omdat wij mensen ons door de eeuwen heen een bepaald beeld gevormd hebben van engelen, nemen ze dat beeld soms over en laten ze zich aan ons zien in de vorm van een stoffelijk lichaam.”
,,Ik heb nog nooit een engel om me heen gezien, en ken engelen alleen maar van plaatjes. Betekent dat dan dat er geen engelen bij mij zijn?”

Aartsengelen
,,Voordat ik je vraag beantwoord wil ik even iets duidelijk maken. Er zijn veel soorten engelen die allemaal een bepaalde taak hebben. De aartsengelen Gabriel, Uriel, Michaël en Rafaël kennen de meeste mensen wel. Deze engelen staan, als we dat vanuit de christelijke traditie bezien, rond Gods troon. Voor de duidelijkheid: dit is symbooltaal, voor het feit dat deze engelen dicht bij de godheid, de goddelijke energie of kracht staan. Deze engelen staan heel hoog op de hiërarchische ladder en kennen de bedoeling van God.
Dus als mensen een engel aanroepen om hulp en die hulp komt niet, wordt dan niet boos maar besef dat de engel weet wat Gods bedoeling met jou is. En een engel kan nooit tegen Gods wil ingaan. Wij zijn de enige wezens in de schepping die een vrije wil hebben gekregen.”
,,Als ik antwoord moet geven op je vraag of er engelen om je heen zijn, dan wil ik je graag helpen herinneren aan vorig jaar toen je bij me op bezoek kwam. Je was er nog maar net toen ik tegen je zei:,, Ik zie een blauwe engel om je heen.” Jij schrok want wat bleek: je had een erg liefdevolle brief gekregen waarin je gevraagd werd of je een engel wilde ontvangen. Jij wilde dat en hebt alles gedaan om de engel te kunnen ontvangen. Ook heb je de engel verzocht je te vergezellen op je reis naar mij hier in Engeland. En nu is de engel hier en ik zie hem.”
Ze heeft gelijk. Ik was het alweer vergeten.
,,Zijn engelen een aspect van het goddelijke?”
,,Ja zo zou je dat kunnen zien, maar dan wil ik er wel direct aan toevoegen dat we allemaal onderdeel van het goddelijke zijn. En wat veel mensen zich niet bewust zijn is dat je je kunt verbinden met dit goddelijke aspect in jezelf. Dat mensen alle antwoorden al hebben als ze zich verbinden met hun goddelijke vonk. Een andere naam hiervoor is je Hoger Zelf of, en dat weten veel mensen niet, je Beschermengel.
,,Emmmm, ja, dat zal allemaal waar zijn, maar hoe kun je dat doen.”
,,Er leiden heel veel wegen naar Rome, wel een aardige beeldspraak vind ik dat in dit geval, maar misschien is de belangrijkste weg wel ‘stoppen met denken’. Ik weet wel dat niemand ons brein kan stoppen, dan ga je dood nietwaar, maar we zouden ons veel meer bewust moeten worden van wat we denken en bewust tegen onszelf zeggen: wil ik dit wel of niet denken? Om het anders te zeggen: ga weg bij dat denken en word intuïtief. Daar maak je contact met je goddelijke zelf. Daar vind je de antwoorden. Daar kun je ook de engelen om advies vragen.”

Volgende week probeer ik een ander gespreksonderwerp met mijn vriendin op papier te zetten.

16.1.12

Your strength is in the clarity of your mind.

Your strength is not in your muscles. It does not come from fighting negative situations or winning against a negative enemy. Your strength is in your calmness, in the clarity of your mind.

Je werkelijke kracht is je helderheid van geest
Waar zit je kracht? Niet in je spieren. Het komt niet van het bevechten negatieve situaties of het winnen van een negatief ingestelde vijand. Je werkelijke kracht vind je in je rust, in de helderheid van je geest.

Geen Blue Monday maar Sunny Wednesday


Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, is gebaseerd op een berekening van de Britse psycholoog Cliff Arnall. Maar wat niet zo bekend is dat de berekening is uitgevoerd in opdracht van een reclamebureau en er dus geen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.


Het Amerikaanse reclamebureau Sky Travel gaf de opdracht voor deze verder zinloze, maar eerlijk is eerlijk, wel heel geslaagde reclamestunt. Ik weet niet of de wetenschapper zelf de term 'Blue Monday' heeft bedacht. Maar feit is dat de term weleens eeuwigheidswaarde zou kunnen hebben.

Sunny Wednesday
Arnall berekende naast Blue Monday ook een dag waarop we het meest gelukkig zijn. Hiervoor gebruikte hij de formule O + (N xS) + Cpm/T + He. De O staat voor outdoor activity, N is de connectie met de Natuur die dan volop in bloei moet zijn. S is voor Sociaal en Cpm staat voor Childhood positive memories, T staat voor temperatuur en He staat voor vakantie (Holiday expected). Je kunt het bijna raden… de leukste dag van het jaar valt in de zomer. De derde woensdag van juni is volgens Arnall’s ’berekening’ de leukste dag van het jaar. Ik doop deze dag tot Sunny Wednesday.
Ook een leuke van Arnall is de succesformule voor het leukste weekendje weg. Wat blijkt? Volgens de Britse psycholoog is het leukste weekendje weg het weekend dat je niet gaat! En dat is dan eigenlijk wel weer heel goed nieuws op deze Blue Monday depri-dag waarop we massaal blut zijn en toch nergens zin in hebben.
Lees meer op: http://www.40andperfect.nl/veertigers-en-nieuws/het-is-weer-blue-monday-de-meest-deprimerende-dag-van-het-jaar/#more-9661

15.1.12

Je soulmate herken je, zegt Geert Kimpen

De meesten van ons beschouwen het als het allerbelangrijkste wat er is: de liefde van ons leven tegenkomen, onze zielsverwant. Iemand waarbij alles zo vanzelfsprekend is, die je niets uit hoeft te leggen, die je aanvoelt, waar je werkelijk tot op zielsniveau van houdt. Maar hoe herken je jouw soulmate? Die vraag stelde Renske ter Avest in een interview dat ze had met Geert Kimpen voor Ezzulia.
,,Hoe je een zielsverwant herkent? Dat merk je snel genoeg als je met elkaar in gesprek gaat. Er zijn dan meteen aanknopingspunten, alsof het voorbestemd is. Het is een gesprek dat nooit meer stopt", verwoordt Kimpen het. En op de vraag wat liefde is, zegt hij:,,Liefhebben is onvoorwaardelijk voor elkaar gaan, een totale versmelting met elkaar waarin je het goddelijke kunt ervaren."
Bekijk hier het volledige interview van Geert Kimpen

Op de foto: Geert Kimpen en zijn vrouw Christine Pannebakker

14.1.12

My limitations never make me sad

'I seldom think about my limitations, and they never make me sad. Perhaps there is just a touch of yearning at times; but it is vague, like a breeze among flowers'.
Deze quote is van Helen Keller, een Amerikaanse vrouw die doof en blind werd door een hersenvliesontsteking of roodvonk of een combinatie van beide, daar waren de artsen het niet helemaal over eens. Ze werd ziek rond de 19 maanden. Op de foto zien we haar 'kennismaken' met Dwight Eisenhower, opperbevelhebber van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en later president van de Verenigde Staten (1953-1961).
Helen Keller (1880-1968) was in de Verenigde Staten de eerste doofblinde die de middelbare school afmaakte. Ze ging taalwetenschappen studeren en promoveerde in 1904 cum laude. Ze wist door de hulp van haar lerares Anne Sullivan gebarentaal en braille te leren. De gebarentaal werd in de palm van haar hand geschreven.
Keller werd wereldberoemd door de verfilming van The Miracle Worker gebaseerd op haar autobiografisch boek The Story of My Life. De film vertelt over haar frustratie gevoed door haar onbekwaamheid te kunnen communiceren, waardoor ze als 7-jarige uitgroeit tot een ware rebel. Haar ouders weten niet wat ze met haar aan moeten en huren gouvernante en lerares Annie Sullivan in. Om haar een opvoeding te geven, zal Annie eerst Helens koppigheid moeten breken.
Tijdens haar leven hield zij over de gehele wereld talrijke lezingen over het onderwijs aan blinden en doven. Zij beheerste zeven talen en bereisde samen met Anne Sullivan 39 landen.
Keller zette zich ruim veertig jaar in voor de American Federation for the Blind, en kwam op voor de rechten van vrouwen en werknemers.

Beperkingen
En deze vrouw, die voor mijn gevoel en als mens dat kan horen en zien, flink beperkt is zegt dan:"Ik denk maar zelden aan mijn beperkingen en ze maken me al helemaal niet verdrietig. Misschien dat er een enkele keer een soort verlangen door me heen gaat. Maar dat is een vaag gevoel, vergelijkbaar met een zomerbriesje."
Ik denk dat ik haar maar eens als voorbeeld ga nemen, als ik iets moet doen dat ik lastig vind.

13.1.12

Good advice

Life is short! So be happy, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile!

PS I love the picture. Probably fotoshopt but never the less, it made me smile.

Goed advies!
Het leven is maar kort! Dus: wees gelukkig, vergeef makkelijk, kus langzaaaam, bemin oprecht, lach je blauw en heb nooit spijt van iets dat je aan het (glim) lachen maakte.

PS Ik vind de foto geweldig. Waarschijnlijk gefotoshopt maar hoe het ook zij: ik kreeg een glimlach op mijn gezicht.

12.1.12

The spiritual wisdom of Albert Einstein

The more I read about Albert Einstein (1879-1955), the more the man fascinates me. In these days the name is even synonymous for intelligence. A theoritical physicist, known for the theory of general relativity, who was also a great philosopher. I love reading about the things he said about human nature.

"A human being is part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. We experience ourselves, our thoughts and feelings as something separate from the rest. A kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from the prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. The true value of a human being is determined by the measure and the sense in which they have obtained liberation from the self. We shall require a substantially new manner of thinking if humanity is to survive."


De spirituele wijsheid van Albert Einstein
Hoe meer ik over Albert Einstein lees, een naam die tegenwoordig synoniem staat voor intelligentie, des te interessanter wordt hij. Een groot natuurkundige, vooral bekend van zijn relativiteitstheorie, maar ook een groot filosoof die verder keek dan zijn neus lang was en wijze dingen over de menselijke aard heeft gezegd.
"Een menselijk wezen is deel van het geheel dat wij universum noemen, een deel dat beperkt wordt in tijd en ruimte. We ervaren onszelf, onze gedachten en gevoelens, als iets dat los staat van de rest. Dit is een soort optische misleiding van het bewustzijn. Dit zelfbedrog fungeert als een soort van gevangenis voor onszelf, en maakt dat we ons beperken tot een paar persoonlijke wensen en alleen maar genegenheid kunnen voelen voor een paar mensen die ons na staan.
Onze taak is onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door verbreding van ons gevoel van compassie en mededogen voor alle levende wezens en de hele natuur in al haar schoonheid. De werkelijke waarde van een menselijk wezen wordt bepaald door de mate waarin de mens het zelf (ego) is ontstegen, zich heeft kunnen bevrijden van het zelf (ego). Wil de mensheid overleven dat zal er een totaal nieuwe manier van denken over de mensheid moeten ontstaan."

Your words tell people what you believe about you

Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Listen carefully to what you say, both to yourself and others, for your words tell people what you believe to be true about YOU. What you believe you will receive.
As a trainer and coach this is what training and coaching is all about. Learn to truely listen to yourself and your students. Everything you need to know people tell you. Everything you need to tell others the hart tells you. Words are powerfull.
I published this reflection also december 11.

Jouw woorden vertellen jou wat jij gelooft over jezelf

Woorden komen voort uit de 'overloop' van je hart. Luister goed naar wat je zegt, zowel over jezelf als over anderen. Want jouw woorden vertellen mensen waar jij in gelooft als het over JOU gaat. En..... waar je in gelooft dat je zul je ontvangen.
Dit ervaar ik iedere keer tijdens training- of coachingsessies. Zowel als het om mezelf gaat als anderen. Luister goed naar wat je zelf zegt en naar wat anderen zeggen, en alles wat je moet weten over de persoon in kwestie wordt je verteld. Woorden hebben kracht.
Deze overpeinzing heb ik ook op 11 december gepubliceerd

11.1.12

Thomas Edison

"I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work." Thomas Edison
If you feel like giffing up, remenber these words of Thomas Edison.

"Ik heb niet gefaald maar 10.000 manieren gevonden waarop het niet werkt." Thomas Edison.
Als je het niet meer ziet zitten en op wilt geven, denk dan aan deze woorden van Thomas Edison.

10.1.12

Van droesem, wijn en trainingen

Wat doe je nou precies als je een bewustwordingstraining geeft en wat gebeurt er dan met mij, is een vraag die mij regelmatig gesteld wordt. En iedere keer weer probeer ik een antwoord te geven dat helder weergeeft waar het om gaat.

Een paar dagen geleden las ik iets over droesem in de wijn, het bezinksel/de drap onderaan in de fles wijn of het glas dat zorgt voor die eigen, bijzondere smaak van de wijn.
En ik dacht:"Natuurlijk dat is een mooie metafoor voor de trainingen die ik geef. Ik help mensen met het verwijderen van de droesem uit hun leven, denken en doen. De functie van mijn trainingen zijn te vergelijken met het verwijderen van de droesem in wijn."

Droesem hoort bij wijn. Droesem betekent ook dat het om een goede wijn gaat.
Maar….. niemand wil droesem in de mond krijgen, dat is vies, bitter of smaakt zelfs zanderig.
Zo is het ook met ons mensen. Onze ervaringen van geluk, plezier, zorgen, verdriet, teleurstellingen of meer algemeen gezegd onze hoogte- en dieptepunten en onze overtuigingen maken ons tot wie we zijn, geven ons die typische ‘smaak’ die zo kenmerkend voor ons is.
Maar soms verwerken we al die ervaringen niet na behoren, hebben we het als het om een bepaald aspect gaat niet goed geleerd of loopt de emmer over. Dan is de maat vol, of is er zoveel tegelijk op ons pad gekomen dat we niet meer weten waar we moeten beginnen met het verwerken. Om in de metafoor te blijven: Opeens proeven we in ons leven de smaak van droesem en niet meer die van de goede wijn.
Dan wordt het tijd om eens op 'les' te gaan, een training of cursus te volgen, want - en dat is natuurlijk het mooie - genieten van de goede kant van het leven, is eenvoudiger (weer) te leren dan u denkt.

I dream things and say 'Why not'

You see things and say ‘why?’, but I dream things and say ‘why not?’. This quote from the Irish play-writer George Bernard Shaw shows that it's important from which perspective you approach a new idea? Do you see it as a problem or possibility.

"Jij ziet iets en vraagt je af 'waarom'. Ik droom iets en denk 'waarom niet'", was een quote van George Bernard Shaw, een Ierse toneelschrijver die leefde van 1856 tot 1950.
Volgens Shaw is het belangrijk vanuit welk idee je iets benadert. Zie je het als een probleem of als een mogelijkheid.

6.1.12

Volgens Geert Kimpen is speculeren op schaarste een misdaad tegen de menselijkheid

Op een oprechte en ontroerende manier zet Geert Kimpen (www.geertkimpen.com) zich af tegen de manier waarop de huidige leiders proberen de crisis te beteugelen. "Wij willen het weer kunnen begrijpen en niet verantwoordelijk zijn voor het bankroet van onze buurman", is zijn betoog. Als u zich er in kunt vinden stuur de oproep dan door op alle manieren die u bekend zijn.

Beste leiders,

Doe het nu niet. Nog een top. Opnieuw dat drukke, nerveuze overleg om Europa te redden. Nog eens proberen een eensgezinde verklaring uit te geven dat u er helemaal uit bent, om na enkele dagen weer te merken, dat uw maatregelen weer niet afdoende waren. U bedoelt het goed. U gelooft er ook werkelijk in dat het noodzakelijk is de Euro overeind te houden. U bent er werkelijk van overtuigd dat dit werelddeel in elkaar stort wanneer we geen Euro hebben. U denkt echt dat als we allemaal maar voldoende bezuinigen om die biljoenen bij elkaar te brengen, om alle gaten te dichten, het uiteindelijk weer beter zal gaan.

Maar… wij geloven u niet meer, beste leiders. En belangrijker nog: wij willen het niet meer. U bent iets voor ons aan het redden, waarvan wij niet willen dat het gered wordt. Misschien zijn we ondankbaar in uw ogen. We zien heus wel hoe wanhopig u uw best doet. U reist van land naar land voor druk overleg met uw collega-leiders. U onderhandelt, u wikt en weegt, u slaapt nog nauwelijks. Dat zien we heus wel. Maar u vecht voor iets wat wij, die u gekozen hebben, niet willen.

We begrijpen ook wel dat u geen tijd heeft om naar ons te luisteren. U ziet die kleurige iglotentjes niet van die idealisten op beurspleinen. U ziet de wanhoop niet van die miljoenen mensen die iedere avond weer op het nieuws horen dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn om Europa te redden. U ziet niet hoeveel mensen ’s nachts wakker liggen met zorgen over het jaar dat komen gaat, en of het nu wel of niet verantwoord is om nog één keer ouderwets en overvloedig kerst te vieren. U ziet en hoort alleen uw eigen doorgedraaide mantra: de Euro moet gered worden. Als een neurotische dwanggedachte. Wellicht ziet u zichzelf als een held die geschiedenis aan het schrijven is. Iemand over wie kinderen later op school zullen leren dat het aan hem te danken was dat de Euro nog bestaat.

Word toch wakker, beste leiders. U vecht voor een ideaal van de elite dat niet langer gedragen wordt door uw achterban. Het is allemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld. Als u nu maar even tot rust wilt komen. Even wilt luisteren naar wat wij willen. Zoveel is dat namelijk niet.
Wij willen eerlijke en kleine banken. Banken waar ons geld veilig is en niet gebruikt wordt om krankzinnige beleggingen mee te doen. Banken die net als wijzelf niet meer uitgeven dan ze hebben. Banken die ons eerlijk adviseren en geen rente meer rekenen. Banken die gewoon doen waarvoor ze uitgevonden zijn: het geld dat we niet nodig hebben, bewaren, en ons verantwoord geld lenen wanneer we het nodig hebben. Niet meer en niet minder. En dan liefst met een filiaal in ons eigen dorp, met een bankdirecteur die ons kent, en die wij kennen. U weet wel, net zoals vroeger, zo’n leuke, empathische man of vrouw die samen met ons oud wordt.

Good advice

Life is short! So be happy, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile!

PS I love the picture. Probably fotoshopt but never the less, it made me smile.

Goed advies!
Het leven is maar kort! Dus: wees gelukkig, vergeef makkelijk, kus langzaaaam, bemin oprecht, lach je blauw en heb nooit spijt van iets dat je aan het (glim) lachen maakte.

PS Ik vind de foto geweldig. Waarschijnlijk gefotoshopt maar hoe het ook zij: ik kreeg een glimlach op mijn gezicht.

Good advice because life is short

Life is short! So be happy, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile!

De wereld als reflectie van jezelf

Op Facebook kwam ik deze mededeling tegen: Mayadag Witte Spiegel toon 1:'Ontvang vandaag nieuwe inspiratie van iedereen om je heen, ze laten je een deel van jezelf zien. Kijk in de spiegel en pas alles wat je van anderen vindt direct toe op jezelf, dat geeft helderheid en inzicht.'
Met andere woorden: alle processen die er in jou plaatsvinden, alles wat jij nog moet verwerken of mee aan de slag moet, laat de buitenwereld je zien.
Het is een heel oud gegeven dat je tegenkomt in allerlei Westerse esoterische traditie en in feite wil zeggen dat alles wat je nodig hebt, je iedere dag weer voorgeschoteld krijgt. Daar zorgt het universum wel voor.
Je zou ook kunnen zeggen dat alles wat jij aan de wereld laat zien, weer bij je terugkomt. De wereld reflecteert wat jij uitzendt. Hm... is dat wellicht ook karma?

‘I just had to save my life’s work’

Het is zakenman Joost Ritman gelukt het grootste deel van zijn collectie historisch filosofische boeken van de ondergang te redden waardoor The Ritman Library aan de Bloemstraat in Amsterdam de deuren weer kan openen.
Onderstaand gesprek met Ritman heeft 8 december ook in het Parool gestaan.


The Bibliotheca Philosophica Hermetica on Amsterdam’s Bloemstraat will be reopening. Businessman Joost Ritman barely managed to prevent the loss of the world-renowned collection of ancient books following a financial conflict. ‘Apparently a score had to be settled somehow.’

It was cold that day on 12 November when the Friesland Bank seized his library. Joost Ritman (70) remembers it well. There had been a frost the night before and a thin layer of snow had settled when a group of men hired by the bank gained access to the library building on Bloemstraat and changed the locks. Staff members and Ritman himself were no longer allowed entrance to the library. The seizure of the library was a low point in the history of the Bibliotheca Philosophica Hermetica. The future of the internationally unparallelled collection of printed books and manuscripts of Hermetic philosophy and mysticism was now at stake. Ritman had incurred large debts and his most valuable manuscripts were at risk of being auctioned off by Sotheby’s inLondon.

‘Of course I have made mistakes’, Ritman owns a year later. ‘But they were inevitable because I had to save my life’s work. It was a financial conflict at heart. The library only cost me money, it always has. In 2008 the crisis broke out and the costs mounted. I had been planning to sell off parts of the library and repay the Friesland Bank for some time. But the crisis put me in a fix and I ran out of time. Nobody needs to be told how these things happen.’

Not for a second did he fear for the future of his library, he says. ‘Never. And I’m not putting the blame on anyone. I take full responsibility for what has happened these past two years.’

5.1.12

My prayer

I prayed for change, so I changed my mind.
I prayed for guidance and learned to trust myself.
I prayed for happiness and realized I am not my ego.
I prayed for peace and learned to accept others unconditionally.
I prayed for abundance and realized my doubt kept it out.
I prayed for wealth and realized it is my health.
I prayed for a miracle and realized I am the miracle.
I prayed for a soul mate and realized I am the One.
I prayed for love and realized it’s always knocking, but I have to allow it in.

'My limitations never make me sad'

'I seldom think about my limitations, and they never make me sad. Perhaps there is just a touch of yearning at times; but it is vague, like a breeze among flowers'.
Deze quote is van Helen Keller, een Amerikaanse vrouw die doof en blind werd door een hersenvliesontsteking of roodvonk of een combinatie van beide, daar waren de artsen het niet helemaal over eens. Ze werd ziek rond de 19 maanden. Op de foto zien we haar 'kennismaken' met Dwight Eisenhower, opperbevelhebber van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en later president van de Verenigde Staten (1953-1961).
Helen Keller (1880-1968) was in de Verenigde Staten de eerste doofblinde die de middelbare school afmaakte. Ze ging taalwetenschappen studeren en promoveerde in 1904 cum laude. Ze wist door de hulp van haar lerares Anne Sullivan gebarentaal en braille te leren. De gebarentaal werd in de palm van haar hand geschreven.
Keller werd wereldberoemd door de verfilming van The Miracle Worker gebaseerd op haar autobiografisch boek The Story of My Life. De film vertelt over haar frustratie gevoed door haar onbekwaamheid te kunnen communiceren, waardoor ze als 7-jarige uitgroeit tot een ware rebel. Haar ouders weten niet wat ze met haar aan moeten en huren gouvernante en lerares Annie Sullivan in. Om haar een opvoeding te geven, zal Annie eerst Helens koppigheid moeten breken.
Tijdens haar leven hield zij over de gehele wereld talrijke lezingen over het onderwijs aan blinden en doven. Zij beheerste zeven talen en bereisde samen met Anne Sullivan 39 landen.
Keller zette zich ruim veertig jaar in voor de American Federation for the Blind, en kwam op voor de rechten van vrouwen en werknemers.

Beperkingen
En deze vrouw, die voor mijn gevoel en als mens dat kan horen en zien, flink beperkt is zegt dan:"Ik denk maar zelden aan mijn beperkingen en ze maken me al helemaal niet verdrietig. Misschien dat er een enkele keer een soort verlangen door me heen gaat. Maar dat is een vaag gevoel, vergelijkbaar met een zomerbriesje."
Ik denk dat ik haar maar eens als voorbeeld ga nemen, als ik iets moet doen dat ik lastig vind.

Ten secrets to happiness

Lots of happiness

No Fifty ways to leave your lovers but ten ways to happiness.
Is it true? Do they really exist, these ten secrets/ways to happiness? Will I be happy if I live them? I think there is a lot of thruth in it, but judge for yourself.

1.Be happy where you are now
Right now! Be thankful for what you have, instead of moaning about what you lack. Be satisfied with what you have when you are in pursuit of what you want.

2.Happiness, more than anything, is a choice we make every day
Happiness is a conscious decision. You choose to be happy today or you choose to be miserable. Your action/reaction is determined by how you choose to perceive a situation. Andrew gave an amusing illustration of a couple surrounded by a pack of crocodiles. The man thought “OMG Crocodiles!” while his wife thought “OMG Handbags!”


3. Happiness is understanding the things we can’t change yet and working on those we can

Some things are hard to change overnight. It’s unusual to change from a pauper into a millionaire in a day. Happiness is knowing that some things take more time. We can start by working on what we can change immediately.

4. Put a smile on your face. It changes how you think.
I was teaching a friend to ice-skate last Friday evening and there was this beautiful girl I met while getting a drink. She smiled as we both walked towards the vending machine. I smiled back and allowed her to buy her drink first.
While on the ice-skating rink, we passed each other a couple of times. I was trying to keep my friend on his feet while she was falling happily on the ice with hers. Our eyes met again. She smiled and I smiled back.
Then as she was making her way out of the rink, I smiled and waved goodbye. She smiled back. I could hear her friends asking “Is that your friend?” I didn’t catch her reply but I remembered her turning towards me with another smile. I returned the smile with a wave to her bewildered friends.
We didn’t exchange a single word. We didn’t need to. The smiles were enough to brighten up both our days.

5. Whatever you get, accept it and deal with it
All too often, when something bad happens, we are too quick to point fingers and start placing blame on everyone else. Happiness is about accepting responsibility and dealing with what comes your way. Blaming the whole world is not going to solve anything.

6.Problems = Catalyst to take Action
Andrew advises to see problems as a catalyst for us to take action. Problems are good teachers, so learn to love them. Next time, when you face a problem at work/in business, remember to run up to your boss/partner and say, “We have a huge opportunity!”

7.Learn from the elephants!
How do you eat an elephant?
Answer: One bite at a time.
What did the elephant say to the naked man?
Answer: How do you breathe through that thing?

8. Put everything you have into whatever you are doing now
Do your best (100%) and life will support you!

9. It’s not what you get. It’s what you become that matters
Know what to expect – Expect a better you.

10. No one else is going to make you happier. Work on yourself.
A lot of people get things mixed up. A wife/husband thinks about all the bad things the partner does while a widow(er) remembers all the good stuff. That is the ultimate recipe for misery! Isn’t it better to switch the lists around?
Work on your mindset. See things from a positive light.

Conclusion

Happiness is in the way you think. No one can make you happy except yourself.

De tien geheimen om gelukkig te zijn.

Geen 'Fifty ways to leave your lover' maar tien manieren om gelukkig te zijn. Bestaan ze echt deze manieren of geheimen en word je gelukkig als je ze leeft? Ik kwam het in het Engels tegen op internet, er zitten 'open deuren' tussen, maar ja 'open deuren'zijn niet voor niks dat geworden en bevatten vaak grote waarheden.
Dus ja ik denk dat deze tien manieren veel waarheden bevatten en wel degelijk een stukje van de basis van ons geluk kunnen vormen.
Maar oordeel vooral zelf.

1. Ben gelukkig, nu, hier, waar je ook bent, ben gelukkig met jezelf en je omstandigheden

De eerste stap op weg naar geluk is een variant op wat mensen als Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Wayne Dyer of Byron Katie ieder op hun eigen manier steeds vertellen: Leef in het nu en accepteer dat ons lijden wordt veroorzaakt als we iets anders geloven of willen dan dat wat er is.

2. Geluk is meer dan wat dan ook, een keus die we iedere dag opnieuw weer maken
Gelukkig zijn is een bewust besluit. Je kiest ervoor om gelukkig dan wel ongelukkig te zijn. Je besluit om vandaag al dan niet gelukkig te zijn. Hoe dat zit? Jij bepaalt hoe je tegen een bepaalde situatie aan wilt kijken.

3. Geluk is weten wat je niet kunt veranderen en werken aan dat wat je wel kunt veranderen

Sommige dingen zijn moeilijk in een keer te veranderen. Je bent niet vandaag een armoedzaaier en morgen een miljonair of je moet de loterij winnen. Dat moet je je best voor doen en voor werken. Geluk is weten dan sommige dingen tijd nodig hebben. Een aardige tip is: Aan de slag gaan met dat wat we al kunnen veranderen.

4. (Glim) Lach. Als je lacht verandert ook de manier waarop je denkt.
Op de ijsbaan leerde ik een vriend schaatsen. Toen ik wat te drinken ging halen, zag ik een mooi meisje dat ook wat wilde drinken. Zij glimlachte naar me en ik lachte terug. Later op de baan, passeerden we elkaar weer een paar keer. En we glimlachten weer naar elkaar. Toen we weggingen zwaaiden we naar elkaar en haar vriendinnen vroegen of ik haar vriend was. Wat ze antwoordde weet ik niet maar ze draaide zich wel om en glimlachte weer. Ik beantwoordde die lach door nogmaals te zwaaien naar haar verbijsterde vriendinnen. We hebben geen woord gewisseld en dat hoefde ook niet want onze lach was genoeg om het een dag met een gouden randje te laten zijn.
Lachen, vriendelijkheid, aandacht geeft jou een goed gevoel, maar die ander ook. Als jij iemand vriendelijk benadert, is de reactie ook vriendelijk. Wat je zaait zul je oogsten, nietwaar!

5. Wat het leven je ook geeft, accepteer het, en leer ermee omgaan
Gelukkig zijn gaat ook over het nemen van je verantwoordelijkheid en omgaan met wat jouw kant opkomt. De hele wereld van alles de schuld geven lost niets op. Maar al te vaak, als er iets vervelends gebeurt, zijn we heel snel met het met een beschuldigende vinger wijzen naar iemand. Door te accepteren wat er is, halen we de emotionele lading van iets af waardoor we er veel gemakkelijker mee om kunnen gaan.


6. Problemen zijn katalysatoren voor je acties.
Zie een probleem als een manier om een situatie op een positieve manier te beïnvloeden. Benader het probleem zo, dat er een betere oplossing komt dan er was. De manier waarop we problemen het hoofd bieden, zegt heel veel over onze persoonlijke ontwikkeling. Problemen zijn de lessen die we nog hebben te leren: dus omarm ze maar en als je weer een probleem hebt ga dan naar je partner, collega, werkgever en zeg: we hebben een mega mogelijkheid. PS Erg Amerikaanse benadering maar klopt volgens mij wel.

7. Kijk en leer van de olifant
Vraag: Hoe eet je een olifant?
Antwoord: Hapje voor hapje.
Vraag: Wat vroeg de olifant aan de naakte man?
Antwoord: Hoe adem je door dat ding?
Soms denken we iets te weten, de olifant weet echt wel waarvoor een slurf bedoeld is, maar als we er met anderen over praten, opent zich een totaal nieuwe wereld aan perspectieven.


8. Wat je ook doet, geef het al je aandacht en energie.
Ga ervoor en het universum steunt je. Letterlijk vertaalt: Doe voor 100 procent je best en het leven steunt je.
Een belangrijke wet in dit leven.

9. Het gaat niet om wat je krijgt maar wie je wordt. Dat laatste telt.
Weet wat je kunt verwachten en verwacht een betere versie van jezelf.

10. Niemand anders gaat je gelukkig maken. Werk aan je eigen geluk.
Veel mensen verwarren allerlei zaken. Als ze zich ongelukkig voelen projecteren ze dat - bijvoorbeeld - op hun partner. In plaats dat ze die partner accepteren en aan hun eigen geluk werken, blijven ze proberen die ander te veranderen, want ja dan worden ze gelukkig. In wezen is dit het ultieme recept voor je ongeluk, je eigen misère. Daarom ook het welgemeende advies: draai de boel om en voel je verantwoordelijk voor je eigen geluk.
Want – en dat is mijn conclusie - geluk heeft alles te maken met de manier waarop we denken. Niemand kan jou gelukkig maken, behalve jij zelf.

4.1.12

Where does your attention go?

Focus on what you want, not on what you don't want: 'Where attention goes, energy flows and results show.'

3.1.12

'Niet durven maakt dingen moeilijk'

'Het is niet zo dat we niet durven
omdat de dingen moeilijk zijn,
de dingen zijn moeilijk omdat we niet durven.'

Zaken komen niet voor niets op je pad, is mijn overtuiging; toeval bestaat niet!
In dit geval: ik zoek wegen om geld te verdienen met dit blog (het blog blijft gratis) maar vind het best eng om deze voor mij vreemde weg te bewandelen. En toen las ik bovenstaande uitspraak van Seneca en wist dat die voor mij bedoeld is!
Hieronder wat informatie over deze van oorsprong Spaanse man die bekend is geworden als filosoof in het Romeinse rijk onder Nero.


Lucius Annaeus Seneca 4BC - 65 AD
Seneca was een Romeinse filosoof en schrijver die leefde in de tijd van keizer Nero en ook wel de opvoeder van Nero wordt genoemd. Later dwong de keizer hem zelfmoord te plegen.
Seneca verkondigde onder andere dat we ons niet moeten laten leiden door wat anderen van ons vinden. Om dit te kunnen, moeten we ons losmaken van de angst voor de dood. Je kunt alleen goed leven als je niet bang bent het leven te verliezen, was zijn overtuiging.
Verder stelt deze filosoof dat de mens in harmonie met de Natuur hoort te leven. En natuur wordt hier niet voor niets met een hoofdletter geschreven want net zoals bij Spinoza kan de term 'Natuur' hier een op een ingeruild worden voor 'God' of 'Goden'.

Meer stellingen
Net als ik nu, was Seneca er een groot voorstander van om alle aanwezige kennis openbaar te maken. De redenen verschillen wat. Seneca verkondigde hierover:'Ik wil mijn leven en gedachten leiden alsof de hele wereld het ene kan zien en het ander kan lezen. Want wat heeft het voor zin om iets geheim te houden voor mijn buurman, als God die naar onze harten zoekt, al onze geheimen kan lezen.'
Mijn mening is dat in deze digitale wereld kennis niet meer het alleenrecht van een elitair groepje hoort te zijn, maar dat iedereen recht heeft op toegang tot kennis.

2.1.12

So pause before you start judgingNiemand is perfect en niemand verdient het om perfect te zijn

Niemand heeft het makkelijk, iedereen heeft issues

We weten nooit wat er in een ander omgaat

Dus denk na en tel tot tien voordat je een ander veroordeelt, bekritiseert of bespot

Want iedereen levert zijn eigen unieke strijd.

In elke religie is een mystieke stroming


Ons diepste verlangen is juist om ervan bewust te zijn dat we delen zijn van dat grote geweldige geheel. Dan voelen we ons thuis en kunnen we de zin van ons leven vinden. Zo krijgen we een innerlijk begrip van de dingen en kunnen veel gemakkelijker harmonie in het leven opbouwen.

En dit alles is in elk van de religies te vinden. In elke religie is een mystieke stroming aanwezig, die dat innerlijk leven zoekt en beleeft. De eenheid van alle religies en levensbeschouwingen, dat is de centrale boodschap van het soefisme voor deze tijd. Dr. Johan Witteveen is econoom, emeritus hoogleraar, voormalig VVD-politicus en was minister van Financiën in de kabinetten Marijnen en De Jong.

Soefi beweging
Witteveen is lid van de Soefi Beweging Nederland. Het Universeel Soefisme is een religieuze stroming, waarin de denkbeelden van het soefisme en het westerse denken verbonden zijn. Het Universeel Soefisme is gesticht door de Indiase muzikant Hazrat Inayat Khan. De essentie van zijn leringen is dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. Volgens Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier. Dit is dan ook de centrale boodschap van Hazrat Inayat Khan.

Geen zelfstandige godsdienst
Het universele soefisme ziet zichzelf niet als een zelfstandige godsdienst. Ze wil de idee van de eenheid der godsdiensten verspreiden en de bestaande tegenstellingen - die door de diverse geloofsvormen zijn ontstaan - overstijgen.
"Hazrat Inayat Khan was ervan overtuigd dat alle verschillende religies in wezen allemaal naar hetzelfde streven, namelijk om de mensen in contact te brengen met de ene geest van de schepping. Mensen bedenken daar allerlei namen voor – God, Allah, de Bron, de Levende - de namen zijn verschillend maar het gaat om één wezen, één waarheid. Ze zijn zeer verschillend in vorm en toch gaat het om één essentiële waarheid en dat kunnen we ook iedere dag bemerken als we ons in die religies verdiepen. Daarom is ons een universele eredienst geschonken, een eredienst waar zes grote religies hun plaats in hebben. In alle teksten van die religies kun je die ene stem horen.”
Volgens Witteveen geeft het universele soefisme zoals de mysticus Hazrat Inayat Khan(1882-1927) dat naar het westen heeft gebracht, een bevredigend antwoord op deze en gene vragen. "Het is goed voor de mens om ergens naar te streven, iets proberen te bereiken, ook als het iets materieels is. Inayat Khan noemt deze weg het Pad van Bereiking. Je zet je in voor een bepaald ideaal. Aan het doel dat je je stelt, waar je naar verlangt, moet je met grote kracht en concentratie werken, maar als je het hebt bereikt moet je weer verder. Je moet er niet in blijven steken of bij blijven stilstaan. Het is slechts een deel van je pad. Stel je vervolgens een hoger ideaal: zodat je steeds meer naar geestelijke idealen komt. Door je werk in de wereld kun je geestelijk vooruit komen en op den duur tot een steeds diepere religieuze beleving komen. We zijn niet op aarde omdat we uit de hemel verbannen zijn, maar omdat we kunnen scheppen. In de interesse die we kunnen opbrengen voor alles wat we creëren zijn we medewerkers van de Goddelijke Schepper."

Dit interview met oud-minister Witteveen is van Rinus van Warven en is ook gepubliceerd in VrijZicht Magazine.
Foto:Hazrat Inayat Khan

ZONDER WOORDEN

1.1.12

Your words tell people what you believe about you

Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Listen carefully to what you say, both to yourself and others, for your words tell people what you believe to be true about YOU. What you believe you will receive.
As a trainer and coach this is what training and coaching is all about. Learn to truely listen to yourself and your students. Everything you need to know people tell you. Everything you need to tell others the hart tells you. Words are powerfull

Jouw woorden vertellen jou wat jij gelooft over jezelf
Woorden komen voort uit de 'overloop' van je hart. Luister goed naar wat je zegt, zowel over jezelf als over anderen. Want jouw woorden vertellen mensen waar jij in gelooft als het over JOU gaat. En..... waar je in gelooft dat je zul je ontvangen.
Dit ervaar ik iedere keer tijdens trainingen of coachingsessies. Zowel als het om mezelf gaat als anderen. Luister goed naar wat je zelf zegt en naar wat anderen zeggen, en alles wat je moet weten over de persoon in kwestie wordt je verteld. Woorden hebben kracht.