10.12.11

Kabbala: een tijdloze universele wijsheid


Kabbala is een levende traditie, zoals een taal leeft. Iedere keer weer krijgt deze taal nieuwe woorden waardoor de diepgang ervan alleen maar groter wordt.
Kabbala is een tijdloze universele wijsheid, omdat het gestoeld is op de wetmatigheden van datzelfde universum.
Kabbala is een metafysische filosofie, omdat ze op zoek gaat naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid van deze levensbeschouwing.
Kabbala is een esoterische mystieke leer, die leert dat alles in het Ene en het Ene in alles is.

Maar bovenal is Kabbala een grote uitdaging. Het is een innerlijke weg die de mens aflegt om zo dicht mogelijk bij het goddelijke te komen, bij de Bron. Om dat te bereiken maakt de kabbalist gebruik van de wetmatigheden van het universum die in de sferen van de Kabbalistische Levensboom staan.
De Kabbalistische Levensboom is een universeel model dat niet alleen in de Joodse traditie gebruikt wordt maar al sinds eeuwen in alle respectabele Westerse Tradities. De levensboom maakt inzichtelijk uit welke principes de schepping is opgebouwd. En in het woestijnzand van ruim vierduizend jaar geleden waren die principes niet anders dan in onze moderne tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: