5.12.11

'Gelukkig zijn is een keus'

,,Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat die keuze bestaat tussen je al dan niet gelukkig voelen. En omdat ze zich het niet realiseren, ze ook niet gebruik kunnen maken van hun vermogen om die keus te maken.”

Aan het woord is dr. Jill Bolte Taylor een Amerikaanse neuro-wetenschapper die op 39-jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg. Haar ervaringen tijdens de hersenbloeding, in vier uur tijd verloor haar brein het vermogen om informatie te verwerken volledig, heeft ze beschreven in het boek Onverwacht Inzicht. Zij keek er als neuroanatoom nieuwsgierig na en ervoer hoe ze niet meer kon lopen, praten, lezen, schrijven en zich niets meer van haar leven kon herinneren. Maar door die hersenbloeding kwam ze ook bij de kern van haar bestaan, van haar wezen, en vond een diepe innerlijke vrede.

Geen plezier meer
Meerdere malen ben ik mensen tegengekomen die geen plezier meer in het leven hebben. Sommige zeiden daar niets aan te kunnen doen want ze hadden een hersenbeschadiging opgelopen. Anderen waren permanent verdrietig door het verlies van een dierbare. Of hadden een andere reden om zich ongelukkig te voelen zoals het uit balans zijn van de hormoonhuishouding, of bijvoorbeeld continu stress ervaren. Deze mensen wil ik met het verhaal van Jill Bolte Taylor een hart onder de riem steken

Onverwacht Inzicht
Het boek Onverwacht Inzicht geeft een bijzonder doorkijkje in de werking van onze linker- en rechter hersenhelften. Maar ook de inzichten die juist Bolte Taylor als neuro-anatoom kan trekken zijn opzienbarend te noemen. Net zoals haar weg naar herstel, die bij haar in totaal acht jaar geduurd heeft, hoop geeft voor mensen die hetzelfde is overkomen. Voor de duidelijkheid: ze bedoelt dan haar volledige herstel. Ze was binnen drie jaar al weer volledig aan het werk.
De komende tijd zal ik veel citeren of parafraseren uit dit boek maar ik begin bij het volgende omdat ik het troostend vind voor al die mensen die menen geen plezier of vreugde meer te kunnen voelen.


Uit Onverwacht Inzicht:,,Mensen die denken het vermogen kwijt te zijn geraakt om vreugde te voelen, kan ik geruststellen: de betreffende netwerken zijn er nog steeds. Maar ze zijn lamgelegd door netwerken van zorgen en angst. Ik zou zo graag willen dat u die emotionele bagage kon kwijtraken, net zoals ik die van me af heb geschud. En dat u kunt terugkeren naar uw natuurlijke staat van vol vreugde. Het geheim om aansluiting te vinden bij de toestanden van vrede, zit hem in uw bereidheid om de cognitieve spiralen van dwingende gedachten en getob te stoppen. Ook is het een kwestie van stoppen met gedachten die u weghouden bij in het Hier en Nu zijn.”
,,Maar het belangrijkste is dat onze verlangens naar vrede sterker zijn dan de kettingen waarmee we ons binden aan onze ellende, ons ego of onze behoefte om gelijk te krijgen. ‘Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn’, is een uitdrukking die hier prima bij past. Persoonlijk houd ik van dit geluksgevoel in mijn lijf en zoek ik regelmatig contact met de netwerken in mijn brein die me dat gevoel geven. Ik vraag me ook regelmatig af: Als je er voor kunt kiezen om je gelukkig te voelen, waarom zou iemand dan voor iets anders dan voor geluk kiezen?”

Aan het roer van je emoties
Bolte Taylor komt er achter dat ze niet alleen aan het roer kan staan van haar denken maar dat ze ook iets te zeggen heeft over haar emoties. ,,Niemand heeft me verteld dat mijn biochemie aan negentig seconden genoeg heeft om toe te slaan en me weer los te laten”, schrijft ze in haar boek. Met andere woorden: als je bijvoorbeeld een woedeaanval op voelt komen dan kijk je er na en laat je die woede naar boven komen. Je voelt het helemaal, verzet je er niet tegen en anderhalve minuut later is die weer verdwenen. Dan is de fysiologische reactie uit je bloed verdwenen waardoor je weer naar je geluksgevoel terug kunt keren.
,,Dat er mensen zijn die voor negatieve emoties kiezen zoals jaloezie, frustratie of woede, komt omdat ze er heel sterk aan gewend zijn dit soort complexe netwerken in hun brein aan het werk te zetten. Ze voelen zich dan sterk en machtig. Er zijn ook mensen die regelmatig deze complexe netwerken in werking zetten omdat ze op die manier eraan herinnerd worden wie ze zijn”, schrijft de Amerikaanse neuro-anatoom. Het is volgens Bolte Taylor net zo makkelijk om je geluksnetwerken aan te zetten als die woede- of ellendenetwerken. ,,Je geluksnetwerken zitten in de rechterhelft van je brein. Het is de natuurlijke staat van zijn van mijn rechterbrein. Hier ben ik achtergekomen door het verlies van mijn functies in de linker hersenhelft”, tot zover Bolte Taylor.

Mindfulness
Een cursus Mindfulness helpt je de vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn om meer aan het roer van je denken te staan. Niet oordelen en gewoon observeren wat er is en als je dat even niet lukt en je gedachten ergens anders hen gaan, observeer dat ook en ga dan weer terug naar de oefening. Of zoals Bolte Taylor het constateerde:,,De verbindingen die ons een gevoel van vrede geven, zijn er wel degelijk in onze hersenen. We zijn alleen zo gewend om andere verbindingen te gebruiken, die snelwegen zijn veel breder zogezegd, dat we ons er wel toe moeten zetten.”
Hoe het kan weet ik ook niet maar het is voor ons mensen makkelijker om op te gaan in negatieve gevoelens en oordelen over onszelf, dan in positieve. En dan ook nog eens helemaal in die negatieve gevoelens over onszelf geleven!! Het helpt niet om jezelf te dwingen of te verbieden dit te doen. Wat wel helpt is met een andere houding naar deze stroom van gedachten te kijken. Het boek van Bolte Taylor helpt je daarbij, net zoals een cursus Mindfulness.
En wat te denken van een negendaagse bewustwordingstraining waarin je je eigen overtuigingen onder de loep gaat nemen en bewust bepaalt welke je wilt houden en welke je kunt missen als kiespijn. Na zo'n cursus sta je helemaal aan het roer van je leven, je denken en je emoties. Kijk maar even onder het kopje Activities en Mindfulness op de homepage.

Daily Thought
De Daily Thought van gisteren (5-12) past wonderwel bij de bevindingen van de Amerikaanse. In het boek The Teachings of Don Juan schreef Carlos Castaneda: ,,The trick is in what one emphasizes. We either make ourselves miserable, or we make ourselves happy. The amount of work is the same." (De truc zit hem in wat we benadrukken. Of we maken onszelf ellendig, of we maken onszelf gelukkig. De hoeveelheid werk is hetzelfde).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: