8.12.11

Eckhart Tolle

Vandaag fungeert Brightnezz even als doorgeefluik voor een klein bericht van Eckhart Tolle, de wereldberoemde schrijver van spirituele boeken waaronder De Kracht van het Nu, zijn eerste boek over spiritualiteit.

Eerst de oorspronkelijke versie en daarna de vertaling in het Nederlands.

Dear Friends,
Here is an ancient Chinese proverb:
"One should not miss the flavor of being sick, nor miss the experience of being destitute".
Not an inspiring saying, perhaps, at first sight, but actually quite profound. To miss an experience means resisting, complaining, huffing and puffing (which is futile, since it is what it is already). The alternative? Choose to 'be the space' for whatever experience Life (the present moment) gives you. Allow the Now to be as it is. Then there is a depth to who you are. And inner peace. And right action arising out of that.
With love, Eckhart.

Beste vrienden,
Een oud Chinees gezegde luidt:"Het is niet goed voor een mens als hij de ervaring van het ziek zijn mist of niet weet wat het betekent om afhankelijk/behoeftig te zijn."
Op het eerste gezicht een niet erg inspirerend gezegde, maar wel heel diepgaand.
Hier wordt bedoeld met een ervaring missen, dat we niet willen ervaren wat er is. Er weerstand aan bieden, klagen, zuchten en steunen, sowieso een zinloze bezigheid want het is er al.
Wat het alternatief is? Kiezen om de ruimte te geven aan dat wat er is. Toestaan om in het nu te zijn, om alles te accepteren wat er is. Dan komt er ook diepgang in jou, in je wezen en ontstaat er innerlijke vrede. Van daaruit weet je als van nature wat je moet doen.
Met liefde, Eckhart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: