30.12.11

Byron Katie: about money and thinking


Money is not my business; my thinking is my business. I don’t have any other business.
Byron Katie

Bovenstaande gedachte past prima in de methode The Work van deze zelfde Byron Katie. Want het is een waarheid als een koe: het enige wat echt van ons is, zijn onze gedachten. Hieronder een klein stukje over de totstandkoming van The Work.

The Work geeft levens weer glans
De mens lijdt als hij iets anders gelooft dan dat wat er is. Dat was in ieder geval het levensveranderende inzicht dat de nu 69-jarige Byron Katie kreeg toen ze op het dieptepunt kwam van haar inmiddels tienjarige depressie. Dit inzicht is de basis geworden voor haar methode The Work, een methode die inmiddels heel veel levens weer glans heeft gegeven.

The Work van Byron Katie bestaat uit vier stappen en is, zoals op haar Nederlandse website staat, ‘een manier om de gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken op te sporen en te onderzoeken. Het is een manier om vrede in jezelf en met de wereld te vinden. Ouderen, jongeren, zieke en gezonde mensen, mensen met en zonder opleiding—iedereen met een open geest kan The Work doen.’
Grote woorden, dat wel, maar iedereen die een van haar meerdaagse bijeenkomsten heeft bijgewoond, voelt zich herboren en kan niet anders dan deze woorden onderschrijven.

Een klein stukje geschiedenis
Byron Kathleen Reid werd toen ze in de dertig was ernstig depressief. Gedurende een periode van tien jaar nam haar depressiviteit alsmaar toe en bijna twee jaar was ze nauwelijks in staat haar bed te verlaten en geobsedeerd door zelfmoord. Toen, op een morgen vanuit de diepste wanhoop, kreeg ze een levensveranderend inzicht.
Katie zag dat ze leed wanneer ze geloofde dat iets anders zou moeten zijn dan het is ('Mijn kinderen zouden mij moeten waarderen’ of 'De vrouw van mijn dromen zou mij ook als man van haar dromen moeten zien).
En opeens voelde ze vrede toen ze al die gedachten dat iets anders moet zijn, niet meer geloofde.
Ze besefte dat de oorzaak van haar depressie niet lag in de wereld om haar heen maar in wat zij geloofde over hoe de wereld om haar heen zou moeten zijn. In een flits van helder inzicht zag ze dat onze poging om geluk te vinden andersom werkte. In plaats van hopeloos te proberen de wereld aan te passen aan onze gedachten erover, kunnen we deze gedachten onderzoeken. En door de realiteit te aanvaarden zoals deze is kunnen we een onvoorstelbare vrijheid en vrede ervaren.
Katie ontwikkelde een simpele doch krachtige methode van onderzoek, The Work genaamd, die deze transformatie praktisch toepasbaar maakt. Het gevolg was dat een bedlegerige, suïcidale vrouw vervuld werd van liefde voor alles wat het leven brengt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: