16.11.11

Wat is Kabbala?

Regelmatig zal ik op deze pagina een klein stukje schrijven over een traditie. Dit keer is het de Kabbala. Op geen enkele manier wil ik beweren dat ik volledig ben, verre van dat. Maar met ieder stukje hoop ik een beetje meer inzicht te geven in een Westerse traditie.

Een klein stukje Kabbala
De Kabbala gaat over de diepere betekenis van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, de Joodse Thora. De oorspronkelijk taal van deze vijf boeken van Mozes is Hebreeuws. Het Hebreeuws is een mystieke taal. De letters hebben niet alleen meerdere betekenissen, ze bezitten ook een getalswaarde. Verder is er een gulden regel dat als de letter horizontaal van aard is, de letter een boodschap is van God aan de mensen onderling. Is de letter verticaal gericht dan is het een boodschap van God aan het individu.

Oorspronkelijk werd de Thora helemaal aan elkaar geschreven. De vijf boeken bestaan uit 304.805 Hebreeuwse tekens die zonder spaties, leestekens, kapitalen of wat dan ook opgeschreven zijn. Alleen al daardoor kun je de teksten als een puzzel zien. Kabbalisten leggen de tekst op verschillende manieren uit. Ze zeggen dat de Thora op 70 manieren uitgelegd kan worden ,,de Thora heeft 70 gezichten”. Daarnaast heeft de tekst vier lagen of misschien beter gezegd niveaus: letterlijk, metaforisch, allegorisch en esoterisch.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: