28.11.11

Kabbala, de (her)ontdekking van het goddelijke in het universum en de mens


Kabbala is een algemeen bekend begrip in onze Westerse wereld. Door mensen als Madonna en Demi Moore, boeken van onder andere Geert Kimpen en de ongekende opmars van spiritualiteit in de hedendaagse samenleving, zijn er steeds meer mensen die zich verdiepen in de Kabbala met de daaruit voortkomend kabbalistische levensboom. Maar wat is Kabbala en wat houdt de kabbalistische levensboom in? Op deze vragen wil Brightnezz proberen een antwoord te geven.


Er direct aan toevoegend dat een eenduidig of compleet antwoord op deze vragen niet te geven is. Want het begrip Kabbala is te groot en te complex om in een, twee, drie enzovoort artikelen te vangen. Niet voor niets zijn er mensen die hun leven wijden en hebben gewijd aan het bestuderen van dit mystieke fenomeen.
Waarom dan toch een poging om deze omvangrijk, esoterische traditie te beschrijven? Het antwoord is simpel: Brightnezz gaat voornamelijk over de Westerse Tradities en in veel van deze tradities speelt de kabbalistische levensboom een grote rol, is het de rode draad. Zonder enig begrip van de oorsprong van de levensboom en dus van de oorsprong van de Kaballa, is een en ander moeilijk te duiden.Wat is Kabbala

Kabbala, Hebreeuws voor openbaring (letterlijk: dat wat ontvangen is), is de innerlijke weg die de mens gaat terug naar de Bron, God of het Al, waar hij uit voort komt. In die zin wijkt het niet af van andere spirituele en/of religieuze tradities. Het Kabbalisme is een vorm van Joodse mystiek die haar wortels in het Jodendom heeft en ervan uit gaat dat een levende God zich in de gehele schepping manifesteert. De heilige taal Gods, het Hebreeuws, waarin de Thora geschreven is, is onlosmakelijk met het Joodse volk en de Joodse mystiek verbonden. Deze taal vormt de sleutel tot de diepste geheimen van de Schepper en de schepping.
Er zijn verschillende kabbalistische stromingen. De meest bekende zijn de Klassieke, Luriaanse, Christelijke en Chassidische Kabbala. Deze stromingen maken bijna allemaal gebruikt van de levensboom. De kabbalistische levensboom met haar tien sephirot (sferen), aspecten of kwaliteiten van God, is het model dat zowel de universele wetmatigheden als de ontwikkeling- en bewustzijnstadia van de mens in zich herbergt. Bij iedere sephirah (enkelvoud van sephirot) hoort een Hebreeuwse letter en een verscheidenheid aan meditatieve technieken. In de kabbalistische levensboom huizen weer vier levensbomen, kent vier lagen, die samen de Jacobsladder heten. De Jacobsladder vertegenwoordigt de vier verschillende werelden die er volgens de Kabbala zijn: de spirituele, intellectuele, emotionele en fysieke wereld. In het Hebreeuws respectievelijk Atsiloet, Beriah, Yetsirah en Assiyah.
De principes van het universum opgenomen in de tien sephirot van de kabbalistische levensboom kunnen één op één toegepast worden op het innerlijk van de mens. Het is deze, van oorsprong Joodse, methode die al eeuwen geleden zijn weg gevonden heeft naar veel Westerse Tradities waaronder die van de Rozenkruisers en de Golden Dawn en die we nu de Hermetische Kabbala noemen.

Alles is te leren

Een deel van de geschiedenis van de Kabbala is op schrift gezet. Maar een nog veel groter deel werd van mond tot oor doorgegeven. Om welke delen dat gaat en hoe belangrijk die zijn, is nooit meer te achterhalen. Ook nu is er nog veel kennis bij kabbalistische rabbi die hun leven wijden aan het bestuderen en begrijpen van de Kabbala. En aan het doorgeven van deze kennis over de Kabbala
Dat boeken, en het schrift, onlosmakelijk verbonden zijn met de Kabbala onderschrijft iedere kabbalist. Al deze boeken gaan over de waarnemingen van mensen van de hoge, spirituele wereld, die voor de doorsnee man of vrouw niet waar te nemen zijn. Maar zeggen de kabbalisten er direct bij: dit kan de doorsnee mens wel leren! Dat die weg niet makkelijk is en iedereen er zijn eigen beren tegenkomt, mag duidelijk zijn maar met de juiste begeleiding is het voor iedereen mogelijk, is het uitgangspunt.
Tegenwoordig zien kabbalisten het als hun taak om de weg die de mens moet gaan om in contact te komen met de goddelijke wereld, in begrijpelijke taal op te schrijven en over te brengen aan anderen.

Binnenkort meer over de oorsprong van de Kabbala

Janny Leggedoor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heb jij daar een mening over? Neem geen blad voor je mond en reageer: